Raktažodžiai:

Ką skaitote? Ir ką norėtumėte pasiūlyti kitiems?

mm portretas

Viltis

"Tikrasis gyvenimo variklis, daug stipresnis už visus lūkesčius, yra viltis. Lūkesčiai - praeinantis dalykas. Jie dingsta, kai tik gyvenimas paslysta lyg judančiame smėlyje ar pelkėje. Viltis, priešingai, įsišaknijusi giliau ir tvirčiau. Viltis padeda neparkristi gyvenimo kelkraštyje, kai aplink viskas ima griūti, viltis padeda eiti iki galo ten, kur norėjome nueiti. Viltis - tvirta šaka, į kurią įsikimbame, kai visos kitos ima lūžti. Toji šaka gali būti ir labai menkas dalykas, tačiau iš jos mes daug tikimės, tada daug ir gauname. Viltis yra dovana. Nuostabiausia dovana."

Tim Guenard "Viltis iš gatvės"

Vilma portretas

J. Biliūnas

Atsiverčiau šią forumo temą, nes ji mane kažkaip patraukė, pamaniau parašysiu... Ir tik tada supratau, kad aš beveik neskaitau knygų :) pradėjau kratyti smegeninę ir prisiminiau, kad mokyklos laikais žavėjausi Biliūnu... Jis buvo tolerantiškas, bendraudamas sugebėdavo išvengti konfliktų, humaniškas ir užsispyręs siekiant savo tikslo. Jo kūryboje atsispindi krikščioniškasis humanizmas, o kūrinių tikslas - mokyti skaitytoją jautrumo, žadinti jo jausmą gėriui ir grožiui, žadinti gailestį, užuojautą silpnam. Bene labiausiai jo kūryboje mane žavi tolerancija ir taupumas - Biliūnas nesmerkia veikėjo, teisę teisti palieka pačiam skaitytojui, o per smulkias detales jis sugeba atskleisti veikėjo būseną. Jo mintys glaustos, nuoseklios, rašytojas rašo tik tiek kiek reikia. Populiariausias Biliūno ženklas - daugtaškis, todėl, skaitydami jo kūrinius, nesistebėkite jų gausa. Na, o žymiausi kūriniai:

Novelės

  • Brisiaus galas
  • Nemunu
  • Vagis
  • Laimės žiburys
  • Kliudžiau
  • Žvaigždė
  • Lazda
  • Joniukas
  • Ubagas

Apysaka

  • Liūdna pasaka

Kartais net paprasčiausios trumpos istorijos sugeba mums pasakyti daugiau nei protingiausių mokslininkų knygos... Sėkmės ieškojimuose ;)

amour portretas

Siūlyčiau "Stiklinė pieno"

Siūlyčiau "Stiklinė pieno", tai ne religinio turinio knyga, bet visai nebloga:)

jurgita portretas

Jo Croissant

Jo Croissant "Moteris, arba širdies kunigystė"

Katalikų pasaulio leidykla, 2004 m.

Mintys iš knygos

Moteris visada turi išlikti mylinti, kol pažadins meilę kito širdyje - toks jos pašaukimas.

Moters pašaukimas - dovanoti save.

Jei ne mylėti ir pasitikėti, tai valdyti, kas vyksta dabar...

Dievas naudojasi kitų silpnybėmis, kad vestų mus į šventumą...

Motiniškai vadovaujanti moteris, savęs nesureikšmina.

Didžiausia bėda, kad mes ne gyvename, o svajojame.

Norime išsiskleisti, o bijome atsiduoti, tada išsiskleidžia mūsų egoizmas, savivalė.

Priimti ir apkabinti kryžių - viską priimti.

Gauname malonę, kai apkabiname kryžių...

Moteris gali visiškai išsiskleisti, tik būdama ištikima savajam pašaukimui.

Nenorėdama moteris gimdyti kūnu, tampa ne vaisinga savo dvasia, nes Dievas nebegali įgyti savo vaikų.

Vaikuose užauginti malonės gyvenimą.

Meilė stipresnį už mirtį.

Kūniškas vaisingumas turi jam skirtą laiką, tačiau dvasinio vaisingumo laikas išsiplečia iki amžinybės.

Mūsų planai žlugdomi, kad žinotume, jog ne mes savo gyvenimo šeimininkai, kad Jis pasirūpins visomis smulkmenomis.

Mūsų vaikų gyvenimai mums tik patikėti, jie mums nepriklauso, tai Dievo vaikai. Visada Juos reikia pašvęsti Dievui.

Kai ištversi kūno kančią, grįši į save, tada tik suprasi sielos kančias, jos mus vienija su Dievu.

Marija laikė visa savo širdyje, o mes protu, nerimu permąstom, norim pranokti Dievą.

Ne keisti savo vyrą, o mylėti, - mirti sau.

Dorybingos moters siela trapi, gležna - ji pilna romumo ir meilės jėgos. Ji - karalienė, nes valdo savo aistras...

Lytiškumas - gražu ir gerai, tad demonas tai labai puola.

Moterį gražią daro ne ji pati, o Dievo buvimas joje.

Moteris nėščia - labai graži.

Graži esu - nes myliu.

Kontracepcija suardė kūną ir sukrėtė vientisumą, suardė vientisą kūną.

Aukos dvasia - kunigystė.

Marija - moters pavyzdys.

Moteris - gyvenimo motina, nešiojasi vaikų pašaukimus. Pašaukimų nešiotoja.

Moteris - Bažnyčios gimdytoja.

Leisti malonei veikti - viską priimti.

Be kančios nėra motinystės...

Arūnė portretas

Knygos

1) Šv. Raštas :)

2) C.S.Lewis Didžiosios skyrybos (pamąstymui apie rojų ir pragarą)

3) Glorija Polo Aš stovėjau tarp dangaus ir pragaro vartų (autorės patirtis išgyvenus po žaibo trenksmo į ją:)

vilma k portretas

Siūlau

Tėvas Stanislovas "Atsidūsėjimai"

"Aš nuolankios širdies..." Kodėl Tu, dieviškoji Didybe, buvai toks nuolankus? Argi Tau reikėjo prisipažinti, jog esi nuodėmingas? Juk Tu pats švenčiausias. Savo dievišku žvilgsniu Tu galėjai visą žmoniją suklupdyti prieš save. Kodėl gi Tau reikėjo būti nuolankiam?.. Tavyje buvo meilės nuolankumas. Tavo  nuolankumas nusilenkė suklupusiai ištvirkėlei. Tavo nuolankumas neleido Tau ištarti paniekos žodžių apie žemus tavo apaštalų siekius. Tau nebuvo "per žema" gerti ir valgyti su nusidėjėliais ir girtuokliais...

Pilnas dieviškai mylinčio nuolankumo Tu perėjai per žemę. Ir nė vieno nusidėjėlio Tu neapakinai ir neišgąsdinai savo skaistumu. O mes? Mes tik žmonės. Nuodėmingi, pasipūtę. Žmonės... Todėl ir vėl smerksime nusidėjėlį. Išdidžiai galvą pakelsime, užmerksime akis, kad nematytume "purvino vaizdo". O kad nesuteptume savo baltos jupos, mes net vengsime nusidėjėlio namų. Bėgsime nuo dvasios ar kūno ligonių. Mes tik žmonės... Netikėtai atsiminę Tavo žodžius apie nuolankumą, nuleisime akis, įtrauksime krūtinę ir kartosime: "Ką gi, aš nieko nesuprantu, nieko negaliu."

Kiek pančių, kiek pančių...  Kaip sunku atsiplėšti nuo pinigų, nuo karjeros, nuo puikybės... Kaip dažnai pranašai siunčiami vien tam, kad pasakytų belaisviams, jog jie belaisviai...  Ar anie Tavo žodžiai Kainui: "Argi negausi tuojau atpildo kada gera darysi, o jei bloga, tučtuojau (širdies) duryse bus nuodėmė? Virš tavęs bus tavo noras, o tu būsi jo valdomas."

O Atpirkėjau iš nelaisvės! Sugrąžink mus į laisvės namus. Į Tavo glėbį.

Vilma portretas

Ką skaitote?

Ką skaitote? Ir ką norėtumėte pasiūlyti kitiems? Na, aš jau visi metai skaitau vieną knygą. Stora ji. Ten daug dalykų, kurių aš nesuprantu, bet žmonės sako, kad ji naudinga. Ir iš tiesų, kai įsiskaitau, suprantu, kad tai man pravers ateityje... Ta knyga - mano biologijos vadovėlis :) 571 psl. - nei daug, nei mažai. Ir skaityti reikia tik mažiausiai kartą per dieną. Prieš skaitymą patarčiau pasitarti su gydytoju, vaistininku ar bent jau artimiausiu biologijos mokytoju.

mm portretas

Tavo

Tavo biologijos vadovėlis yra ir mano biologijos vadovėlis. Pats geriausias. :) Pasiilgau jo. :) Ir šiaip... Visko pasiilgau. Ne tik vadovėlių, bet ir mokyklos, ir mokytojų. Labiausiai mokytojų turbūt. :))

mm portretas

Gal

Gal kas nors turi Thomo Mertono knygą "Gyvenimas ir šventumas"? ;)

AMI portretas

Ne

Ne, bet turiu "Trobelė" :)

RU portretas

Trobelė

Manau AMI ne tik turi šią knygą, bet jau ir perskaitė.. :)
Prisidedu prie William P. Young "Trobelė" reklamos.
Tik nenumeskit neperskaitę knygos kol 'nenukeliausit' į trobelę.
Tada jau suprasit užuominą. :)

mm portretas

Pala

Pala pala... Susipainiojau. :) Kodėl "Trobelė"? :)

RU portretas

Gal padės?

Tu cituoji T. Mertoną (Magnificat forume), o aš pacituosiu iš "Trobelės" ir gal atsiras ryšys: (Jėzus) aš tau dovanoju gebėjimą atsiliepti, o tavo atliepas turi būti laisvė mylėti ir patarnauti bet kurioje situacijoje (...). Kadangi aš esu tavo sugebėjimas atsiliepti, aš turiu būti tavyje. (...) Aš nenoriu būti pirmas tavo vertybių sąraše, aš noriu būti visa ko centre. Aš nenoriu tik dalies tavęs ir tik dalies tavo gyvenimo, man reikia tavęs viso ir kiekvienos tavo dienos.

mm portretas

Atsirado

Atsirado. :) Ir aš žinau šitą ištrauką! :)
Susirasiu "Trobelę"... ;) Ir vis dar labai tikiuosi, kad surasiu ir "Gyvenimas ir šventumas"... :) Dėkui.

RU portretas

Kad

:) kad gyventume šventėdami... Bandom.

mm portretas

:)

:)

AMI portretas

Skaitymai

Ne, Ru, dar neperskaičiau. Dar tik skaitau:)

RU portretas

Perskaitymai

Įdomu, kokie bus pamąstymai užskleidus knygą.

Vilma portretas

Filotėja

Jei lankotės Molėtų bažnyčioje, turbūt esatę gavę sekmadienio Mišių lapukus. Kitoje pusėje yra šv. Pranciškaus Salezo "Išganymo kelias" arba "Filotėja". Tai įvadas į maldingą gyvenimą, kurį šv. Pranciškus parašė savo pusseserei Filotėjai (o kartu ir mums visiems). Jei kam įdomu, jau kovo pradžioje turėtume sulaukti pataisyto knygos leidimo :)

vilma k portretas

Siūlau

Henri J.M. Nouwen "Vidinis meilės balsas"

Tai knyga, kurią reikia skaityti ir kuria reikia mėgautis... Knyga, kurią reikia turėti ir duoti. :)

P.S. Galiu paskolinti.:)

RU portretas

Išmėginimai

Tikiu, kad skaitome knygas, tik šiek tiek apleidom dalinimąsi tuo. Praeitą savaitgalį pradėjau skaityti lenkų kunigo Tadeušo Daičerio (Tadeusz Dajczer) knygą „Tikėjimo įžvalgos“ ir norėčiau pacituoti ne visai trumpą ištrauką. Forumo „Kalbantis Dievo Žodis“ pokalbiams pratęsti...

Tikėjimo išmėginimai

Kad tikėjimas taptų tvirtas, jis turi būti išmėgintas, lyg iškaitintas ugnyje, perėjęs daug bandymų ir gyvenimo audrų. Paviršutiniškas tikėjimas, paremtas vien tik auklėjimu, jausmais, įspūdžiais ir tam tikrais įpročiais, susidūręs su sunkumais, nusilpsta. Dievas nori, kad tikintis žmogus tikėjimo išbandymo metu netektų visų ramsčių, viso to, kas nebuvo tikras prigludimas prie Kristaus, rėmimasis Juo ir atsidavimas Jam.

Tikras tikėjimas – tai tikėjimas be tokių natūralių ramsčių kaip suvokimas, pojūčiai, jausminė ar įsivaizduojama patirtis, tai rėmimasis tik Dievu ir Jo žodžiu. Dievas nesutinka, kad patikėtumėm savo praktika, jausmais ar potyriais. Todėl siunčia tau tikėjimo išmėginimų priklausomai nuo to, kuo, be Dievo, grindi savo tikėjimą. Jeigu jo pagrindas – natūralus supratimas, tuomet aptemsta protas ir ateina laikas, kai tai, kuo tikėjai, tau atrodo beprasmiška. Jei tavo tikėjimas rėmėsi tam tikrais žmonėmis, pasauliečiais ar dvasininkais, jų elgesiu, tai vieną dieną jis susvyruos ir išnyks. Jei tavo tikėjimas rėmėsi emocijomis, malonumą ir džiaugsmą tau teikiančiomis maldomis ir apeigomis, nesistebėk, kad ateis sausros laikas ir tavęs nebedžiugins nei maldos, nei apeigos, nei pamaldos. Privalai išgyventi tuos skausmingus apsivalymus, kad galėtum siekti gryno, teisingo tikėjimo, o ilgainiui – ir tikros kontempliacijos.

Justinatas portretas

Ou

Stipriai čia..

RU portretas

Sveika

Aha, čia ne koks ramunėlių kompresas. Panašiau į druską su pipirais... :D

gabi31 portretas

Knyga

Norėjau paklaust... Gal kas paskolintumėt ar žinot kur galima rast Prano Gaidos "Neramus mirtingasis" knygą?

mm portretas

Tėvas Stanislovas

Justinas visokiausiais filmais dalinasi, tai aš apie vieną knygą parašysiu. Skaitau dabar "Pokalbiai Tėvo Stanislovo celėje" Vitos Morkūnienės. Su kiekvienu puslapiu vis labiau džiaugiuosi, kad turim tokių šviesių brolių kunigų, tad siūlau susipažinti ir Jums. ;)

Justinatas portretas

Gal

Ar galėtum trumpai pasidalinti ką jis veikė, kaip gyveno?

mm portretas

Kai

Kai susigulės, gal ką nors ir pacituosiu. Kol kas aš įsimylėjimo stadijoj. :) Kol taip būna, tai paprastai yra geriau nieko nekalbėt... :)

P. S. Skaityk nuorodą! Ten gerai.

mm portretas

Viešpats

Viešpats pakvietė perskaityti ir Jums pasiūlyti knygą - John ir Stasi Eldredge "Žavingoji". Labiau moterims, bet ir vyrams labai. :)

Keletas pasilikusių minčių:

"Krikščionybė nėra pasyvi religija, tai - Karalystės invazija."

"Tiesą sakant, švelniai atsiverti ir būti pažeidžiama gali tik neįtikėtinai stipri moteris, įsišaknijusi Jėzuje Kristuje, žinanti, kam ji priklauso, ir kartu žinanti, kas ji yra."

"Saugumas atrandamas ne ten, kur neegzistuoja pavojus, o Jėzaus akivaizdoje."

"Jėzus kovoja už jus ir už tuos, kuriuos mylite. Jis prašo, kad prie jo prisidėtumėte."

"Švelnus ir kviečiantis, intymus ir gundantis, nuožmiai atsidavęs. O taip, mūsų Dievo širdis yra aistringai romantiška. Tik pažvelkite į Ievą."

Ir paskutinė, kuria dalinuosi, pati man gražiausia:

"Dievo vaikų gyvenimas yra gili rizika. Rizika mylėti kitus, rizika peržengti ribas, dovanoti, kalbėti ir sekti paskui Dievo mums suteiktas svajones."

gabi31 portretas

Ačiū

Ačiū, Martyna.. :))

mm portretas

Man

Man dėkoti nereikia. Man reikia tik, kad dalintumėtės ir Jūs. :)

web sprendimas c-4