Raktažodžiai:

Dažnai girdime sakant: genialumas slypi paprastume. Tačiau kartais tarp paprastumo ir prastumo nepagrįstai dedamas lygybės ženklas. Nejaugi paprastumą atpažįstame tik iš genialumo? O gal jis turi ir daugiau skiriamųjų ženklų? Kviečiu nesuvaržyti savo nuomonės bei minčių, ir pasidalinti, kas Jums yra paprastumas bei kas dar, Jūsų manymu, telpa šioje sąvokoje. :)

Karolism portretas

Nuoširdumas

Paprastumas - nuoširdumas. :)

Pamenu kai išgirdau Juliaus Sasnausko nuoširdumą, tuo pačiu ir paprastumą viename susitikime. Jis pasakė frazę jūsų širdelės, jei gerai pamenu. Ir tai kažkaip palietė. :)

vilma k portretas

Apie paprastumą

Man paprastumas yra dorybė, kuri Dievui labai patinka. Dievas neapsimeta ir nemeluoja. Jis neturi jokių paslėptų minčių visame, ką mums yra pasakęs. Jis niekada neduodavo neteisingų pažadų. Niekada, net smulkmenose, Jis negudraudavo. Niekada neturėjo egoistinių kėslų.

O mes eame įpratę galvoti apie dalykus ne kokie jie yra iš tikro, bet kokius mes juos norėtume matyti. Iš tikrųjų sunku rasti bent vieną žmogų, kuris kasdieniniuose pokalbiuose būtų paprastas, kalbėtų apie dalykus taip, kaip jis juos supranta, neleisdamas nujausti, kad turi kokią pašalinę mintį ar kokį išskaičiavimą; kad jis kalbėtų ne norėdamas pasirodyti ar atkreipti į save dėmesį, bet paprastai, turėdamas ką pasakyti. Jis gali klysti. Tačiau jei jam prieštaraujama, dėl to nesikremta, nes nori tik tiesos.

Kristus buvo paprasčiausias, nuoširdžiausias, tiesiausias. Jei būtum paprastas, bendraudamas su Dievu, galėtum viską pasakyti. Eik pas Jį ir Jam pasakyk, kad jautiesi esąs didelis nusidėjėlis. Ir Jis viską tau padarys.

Iš tiesų yra sunku rasti tobulai paprastą žmogų, kuriuo galima pasitikėti, kad jis sako tiesą, arba, kuris padaręs klaidą be pasipriešinimo leidžiasi pamokomas.

Kai sutinkame  tikrai paprastą žmogų, pasijuntame tarsi perpūsti gaivaus tyro oro. Dievas myli tiesą. Dievas nemėgsta to, kuris laiko save teisiu. Jei einame prie Jo su paprastumu, Jis yra mumis patenkintas ir gali padaryti su mumis didelių dalykų.

Daniel Considine

web sprendimas c-4