Kaišiadorių vyskupo vizitas

Raktažodžiai:

2016 m. vasario 4 d.
Kaišiadorių vyskupijos vyskupas Jonas Ivanauskas ir kancleris Gediminas Tamošiūnas Molėtų parapijos namuose susitiko bei bendravo su visų Molėtų dekanato parapijų kunigais bei dekanato pastoracinių struktūrų - Caritas, Šeimos centro, Gyvojo Rožinio, dekanato jaunimo vadovais bei koordinatoriais. Molėtų dekanato, kuriam priklauso 15 parapijų, dekanas monsinjoras Kęstutis Kazlauskas sakė, kad šis vyskupo atvykimas - tradicinė darbinė vizitacija, kurios metu aptariamos kiekvienos katalikiškos organizacijos darbo gairės dekanate bei vyskupijos kontekste. 

Parapijos informacija
Linos Gaižutienės nuotraukos

Kaišiadorių vyskupo vizitas
Kaišiadorių vyskupo vizitas
Kaišiadorių vyskupo vizitas
Kaišiadorių vyskupo vizitas
Kaišiadorių vyskupo vizitas
Kaišiadorių vyskupo vizitas
web sprendimas c-4