Pradėkime adventą su Mykolu Giedraičiu

2015 m. lapkričio 30 d.
Prasmingai ir iškiliai advento pradžią paženklino Molėtų bažnyčioje surengta dviejų dalių konferencija „Pradėkime Adventą su Mykolu Giedraičiu“. Konferenciją vedė ir su palaimintojo Mykolo Giedraičio šviesia asmenybe supažindino Krokuvos Popiežiškojo Jono Pauliaus II universiteto profesorė
habil. dr. Adelajda Sielepin.

Konferencijos pirmoje dalyje sesuo Adelajda daug dėmesio skyrė išskirtinei Mykolo Giedraičio asmenybei, ir taipogi paminėjo, kad Mykolo Giedraičio beatifikacijos procesas baigtas. Tikimasi, jog neužilgo Mykolas Giedraitis bus oficialiai pripažintas palaimintuoju, o vėliau ir šventuoju. Mykolas Giedraitis gimė apie 1425 m. garsioje kunigaikščių Giedraičių giminėje. Spėjama, kad jo tėvonija buvusi netoli Vilniaus, galbūt Videniškiuose. Nuo vaikystės buvęs neįgalus ir nuolat kentęs skausmus, Mykolas Giedraitis pašventė gyvenimą Dievui. Jis tapo vienuoliu pasaulio širdyje, dėl savo neįgalumo nenorėjo būti kitiems našta, nors galėjo pasinaudoti savo aristokratiška  kilme. Turėjęs galimybę gyventi prabangiai, jis atsiribojo nuo aristokratiško gyvenimo būdo, pasirinko vienuolio gyvenimą, pasižymėjo uoliu pamaldumu, nesibodėjo rankų darbo, o žmonės dažnai į jį kreipdavosi pagalbos. Mykolo Giedraičio dorybės, jo kuklumas, pamaldumas ir visiškas pasitikėjimas Dievu buvo įstabus,- kalbėjo profesorė iš Krokuvos. Antroje rekolekcinio pobūdžio konferencijos dalyje buvo kviečiama susimąstyti apie tikėjimą, kaip gebėjimą priimti Dievą į savo gyvenimą. O palaimintasis Mykolas Giedraitis, jo pasirinkimas - tai įrodymas, kokia didelė malonė sekti Kristumi.

Linos Gaižutienės nuotraukos

 

 

Pradėkime adventą su Mykolu Giedraičiu
Pradėkime adventą su Mykolu Giedraičiu
Pradėkime adventą su Mykolu Giedraičiu
Pradėkime adventą su Mykolu Giedraičiu
Pradėkime adventą su Mykolu Giedraičiu
Pradėkime adventą su Mykolu Giedraičiu
Pradėkime adventą su Mykolu Giedraičiu
Pradėkime adventą su Mykolu Giedraičiu
web sprendimas c-4