2014 m. rugsėjo 14 d.
Švč. Mergelės Marijos Vardo atlaidai Molėtų bažnyčioje.

Gražinos Maciulevičienės nuotraukos

2014 m. rugsėjo 7 d.
Mildos Grigonytės koncertas Molėtų bažnyčioje.

Gražinos Maciulevičienės nuotraukos

2014 m. liepos 13 d.
Molėtų bažnyčioje giedojo Londono Emanuelio koplyčios choras.

Vadovas ir dirigentas Jonathan Holmes
Vargonininkas Simon Gregory

Gražinos Maciulevičienės nuotraukos

2014 m. birželio 29 d.
Šv. apaštalų Petro ir Povilo atlaidai Molėtų bažnyčioje.
Atlaiduose dalyvavo Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas ir teikė Sutvirtinimo sakramentą.

Gražinos Maciulevičienės nuotraukos

2014 m. birželio 2 d.
Buvo minimos klebono kun. Kęstučio Kazlausko 28-osios kunigystės metinės.
Po iškilmingų šv. Mišių parapijiečiai sveikino kleboną ir atvykusius kurso draugus.

Gražinos Maciulevičienės nuotraukos
 

2014 m. balandžio 20 d.
Kristaus Prisikėlimo iškilmė Molėtų bažnyčioje.

Gražinos Maciulevičienės nuotraukos
 

2014 m. balandžio 19 d.
Velykų vigilijos pamaldos Molėtų bažnyčioje.

Gražinos Maciulevičienės ir Ūlos Urbonavičiūtės nuotraukos

2014 m. balandžio 17 d.
Didžiojo Ketvirtadienio pamaldos Molėtų bažnyčioje.

Gražinos Maciulevičienės nuotraukos

2014 m. kovo 11 d.
Šv. Jono Bosko relikvijų piligriminė kelionė pasiekė Molėtus.

Gražinos Maciulevičienės nuotraukos

2014 m. vasario 16 d.
Minint Lietuvos Valstybės atkūrimo dieną, Molėtų rajono meras Stasys Žvinys paskelbė, jog rajono savivaldybės sprendimu mons. Kęstutis Kazlauskas yra išrinktas Molėtų rajono garbės piliečiu už jo aktyvumą, svarų kultūrinį, dvasinį indėlį į bendruomenės gyvenimą, nuopelnus asmeninėje veikloje bei bažnytinio paveldo saugojimą. Mons. K. Kazlauskui meras įteikė garbės piliečio ženklą.
Šventės metu skambėjo Mokslų akademijos choro atliekami kūriniai.

Laimono Ažubalio nuotraukos

web sprendimas c-4