Centrinio altoriaus atnaujinimas

Oficialiai pasirašant darbų atlikimo sutartis, prasidėjo Molėtų bažnyčios centrinio altoriaus atnaujinimo darbai. Molėtų parapijos klebonas monsinjoras Kęstutis Kazlauskas patikino, kad pastoliai prie centrinio altoriaus bus statomi pasibaigus kalėdiniam laikotarpiui, tačiau centrinio altoriaus šeši relikvijoriai dar prieš šventes išgabenti atnaujinimui. Darbų atlikimo sutartis pasirašyta su projektuotoju, atlikusiu ir polichrominius tyrimus Vytautu Raila, kuris parinko altoriaus spalvinę gamą. Galutiniame septintame centrinio altoriaus atnaujinimo projekte – šventųjų Petro ir Povilo skulptūros įgis daugiau spalvų, bus užrašyti šventųjų vardai, keisis altoriaus centrinės dalies spalva. Iš viso projektavimo darbai atsiėjo 900 eurų. Šešis centrinio altoriaus relikvijorius atnaujins šio darbo specialistas Rimvydas Derkintis. Relikvijoriai bus atnaujinami tik išoriškai, o jų vidus liks autentiškas, taip pat kiekvienas relikvijorius turės aiškiai matomus užrašus, kokio šventojo relikvijos jame yra. Šie darbai atsieis 300 eurų. Auksuotojas Arvydas Paulionis atnaujins tabernakulį bei kitas centrinio altoriaus detales, šie darbai kainuos 8530 eurų. Centrinio altoriaus šveitimo, perdažymo, apaštalų skulptūrų polichromavimo darbus atliks Vytauto Kubiliaus aukščiausią restauravimo kategoriją turinti įmonė. Su šia įmone apsirašyta darbų atlikimo sutartis už 19 013 eurų. Iš viso centrinio altoriaus atnaujinimo darbų projekto vertė - 28 743 eurai. Darbus planuojama baigti iki titulinių Molėtų bažnyčios atlaidų – liepos 1 dienos - kurių metu atnaujintas altorius ir planuojamas pašventinti. Iki šv. Velykų iškilmės virš bažnyčios fasadinių durų bus įrengtas vitražas (autorius -Vytautas Švarlys), gaminami nauji ir senuosius pakeis vieningo stiliaus klauptai ir aukų dėžutės prie atnaujintų šoninių altorių.

Parapijos informacija

web sprendimas c-4