Gegužės 23 d.

Raktažodžiai:

Rytinių šv. Mišių metu (10 val.) Molėtų bažnyčioje giedos Vilkaviškio vyskupijos krikščioniškosios kultūros centro berniukų ir jaunuolių choras, kuriam vadovauja Virginija Junevičienė.

web sprendimas c-4