Gruodžio 14 d.

"Vilties tiltas" kviečia į parapijos namuose vyksiantį renginį, kuriame bus apžvelgiama
bažnytinė Molėtų parapijos moterų veikla iki Lietuvos nepriklausomybės atgavimo.

Pradžia 12.30 val.

web sprendimas c-4