Gruodžio 6 d.

Molėtų parapijos namuose 12.15 val. atidaroma Elenos Vilkickienės tapybos darbų ir
Anelės Araminienės skulptūrų paroda.

web sprendimas c-4