Prasidėjo centrinio altoriaus atnaujinimo darbai

Molėtų bažnyčioje pastačius pastolius bei uždengus altorių, atnaujinimo darbai, kaip ir buvo planuota, prasidėjo pasibaigus šventiniam laikotarpiui. Altoriaus atnaujinimo darbų pradžią bei eigą su monsinjoru Kęstučiu Kazlausku aptaręs juos atliksiančios individualios įmonės savininkas Vytautas Kubilius sakė, kad išmontuotas ir auksavimo darbams išgabentas tabernakulis. Dar prieš didžiąsias metų šventes išgabenti šeši centrinio altoriaus relikvijoriai jau atnaujinti. Šiuos darbus atliko Rimvydas Derkintis.

Paroda

Raktažodžiai:

Nuo vasario 4 d. Molėtų parapijos namuose veiks Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Molėtų rajono filialo nario Alfredo Bystrickio ir Molėtų krašto žmonių su negalia nario Henriko Lesnikausko tapybos darbų paroda.

Palaimintojo Teofiliaus Matulionio vėliavnešiai Molėtų krašte

Ankstyvas birželio 25-osios dienos rytas, Vilniaus katedros aikštėje dar pluša darbininkai, nes tik 14 val. po pietų prasidės pirmosios Lietuvoje beatifikacijos iškilmių apeigos, kuriose palaimintuoju bus skelbiamas Molėtų krašto sūnus, vyskupas ir kankinys Teofilius Matulionis. Pradeda rinktis pirmieji piligrimai, ir mano nuostabai bei didžiausiam džiaugsmui – pirmieji aikštėje pasirodo molėtiškiai, ar iš savo uolumo, ar iš atsargumo, o gal iš prigimto pamaldumo atvyko pirmieji ir žengė užimti savo vietų aikštėje.

Sausio 1 d.

Raktažodžiai:

Švč. Mergelė Marija, Dievo Gimdytoja

Šv. Mišios 10 val. ir 18 val.

Gruodžio 31 d.

Raktažodžiai:

Šventoji šeima

9 val. šv. Mišios
11 val. Padėkos už 2017-uosius metus šv. Mišios

Kalėdų laiko pamaldos

Gruodžio 25 d. (pirmadienis) - Kristaus gimimas - Kalėdos.
9 val. Kalėdų ryto šv. Mišios.

Gruodžio 26 d. (antradienis) - Kalėdų antroji diena.
Šv. Mišios 9 val. ir 11 val.

Gruodžio 24 d.

IV-asis Advento sekmadienis - šv. Mišios 9 val. ir 11 val.

Kūčių vakarą Piemenėlių šv. Mišios 21 val.

Rekolekcijos

 Adventinės susitaikinimo pamaldos Molėtų bažnyčioje vyks gruodžio 23 d.
17 val. Išpažinčių klausymas
18 val. šv. Mišios

Centrinio altoriaus atnaujinimas

Oficialiai pasirašant darbų atlikimo sutartis, prasidėjo Molėtų bažnyčios centrinio altoriaus atnaujinimo darbai. Molėtų parapijos klebonas monsinjoras Kęstutis Kazlauskas patikino, kad pastoliai prie centrinio altoriaus bus statomi pasibaigus kalėdiniam laikotarpiui, tačiau centrinio altoriaus šeši relikvijoriai dar prieš šventes išgabenti atnaujinimui.

Adventinė gerumo akcija

Raktažodžiai:

Molėtų parapijos Caritas kviečia prisidėti prie tradicine tapusios Lietuvos Caritas organizuojamos vargstančiųjų paramos akcijos "Gerumas mus vienija"Iki pat šv. Kalėdų Molėtų bažnyčioje, prieš ir po
šv. Mišių, budės 
Caritas moterys ir priims Jūsų piniginę auką bei įteiks Jums simbolinę Caritas žvakutę, kaip pagalbos vienas kitam simbolį.

Surinkti turinį
web sprendimas c-4