Kviečiame į atlaidus

Raktažodžiai:

Rugpjūčio 27 d. 13 val. Stirnių bažnyčioje švęsime titulinius šv. Jono Krikštytojo Nukankinimo atlaidus. Liturgijai vadovaus Kaišiadorių parapijos vikaras kunigas Mindaugas Grenda, giedos Videniškių parapijos choras. 14 val. parapijos namuose ir pavėsinėje džiaugsmingas vasaros išlydėjimas. 

Rugpjūčio 15 d. - Žolinė

Raktažodžiai:

Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų dienoje šventinami šių metų derliaus vaisiai ir žolynai.
Eucharistija švenčiama:

Molėtų bažnyčioje 9 val. ir 11 val.
Videniškių bažnyčioje 12 val.
Stirnių bažnyčioje 13 val.

Rugpjūčio 13 d.

Šv. Lauryno atlaidai Videniškių parapijoje (12 val.).

Instrumentų karalius kviečia!

Raktažodžiai:

Molėtų bažnyčioje vyks edukacinis koncertų ciklas, skirtas Nacionalinės vargonininkų asociacijos  10-mečiui ir Molėtų šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios vargonų 10-mečiui paminėti.

Vyskupijos jaunimo piligrimystė

Kaišiadorių vyskupijos Jaunimo centras kviečia Molėtų parapijos ir visos vyskupijos jaunimą į tradicinę jaunimo piligrimystę Varkalės - Pivašiūnai, kuri vyks rugpjūčio 9-15 dienomis.
Dalyvių amžius nuo 14 iki 30 metų. Taip pat laukiame parapijų jaunimo, dalyvavusio Lietuvos jaunimo dienose Vilniuje. 
Registracija vyks iki rugpjūčio 4 dienos tel.: 8 678 44482, dalyvio auka 20 eur. 
Jei kyla kokių klausimų, susisiekite su piligrimystės organizatoriais tel.: 8 629 48206.

Kviečiame šeimas

Rugpjūčio 4 d. 19 val. maloniai kviečiame katalikiškas šeimas: tėtį, mamą ir vaikus į Molėtų parapijos namuose vyksiantį ŠEIMŲ VAKARĄ. Susitikimo metu dalyvausime sutuoktiniams skirtoje programoje "Per juokus į geresnę santuoką", vaikams vyks atskira programa. 
Susitikimą organizuoja Molėtų dekanato Šeimos centras. 
Pasiteirauti galima Giedrės tel.: 8 615 73389

Kvietimas

Panevėžio vyskupija liepos 25 d. kviečia dalyvauti Palaimintojo vyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio tėviškės Kryžiaus pašventinimo pamaldose:

17 val. Kryžiaus pašventinimas Skiemonių parapijoje Kudoriškio k. (Anykščių r.)

18 val. šv. Mišios Alantos parapijos bažnyčioje (Molėtų r.) - vadovaus Apaštalinis Nuncijus Lietuvoje, celebruos Kaišiadorių vyskupas ordinaras ir kiti Lietuvos vyskupai.

Paroda

Raktažodžiai:

Molėtų parapijos namuose liepos 23 d. 12.15 val. atidaroma uteniškės Liubos Volkovos
dirbinių iš odos paroda.

Kviečiame šeimas į stovyklą

Raktažodžiai:

Liepos 24-28 dienomis vyks šeimų stovykla "Tikėjimas = džiaugsmas".

Daugiau informacijos plakate.

Švenčiausio Sakramento Adoracija

Liepos 16 dieną Molėtų bažnyčioje vyks Švč. Sakramento Adoracija, dėkojant už Dievo tarno arkivyskupo Teofiliaus Matulionio paskelbimą palaimintuoju. Adoracijos pradžia 8 val., pabaiga 20 val.
Kviečiame bendrai maldai.

Surinkti turinį
web sprendimas c-4