Rugsėjo 17 d.

Švč. Mergelės Marijos Vardo atlaidai Molėtų bažnyčioje (11 val.).  Šv. Mišių aukai vadovaus
Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos dvasios tėvas kun. Saulius Bužauskas.

Po šv. Mišių bažnyčioje vyks sakralinės muzikos festivalio koncertas.

Rugsėjo 16 d.

Raktažodžiai:

Molėtų bažnyčioje vyks vargonų muzikos koncertas.

Pradžia 19 val.

Piligrimai dėkoja

Raktažodžiai:

Piligrimų, keliaujančių šv. Jokūbo keliu vardu, Janina Balevičienė facebook paskyroje dėkoja Molėtų parapijos klebonui Kęstučiui Kazlauskui.

Paroda

Raktažodžiai:

Rugsėjo 3 d. 13 val. Molėtų parapijos namuose atidaroma Odetos Tumėnaitės Bražėnienės lino ir medžio raižinių paroda.

Rugsėjo 3 d.

Molėtų bažnyčioje vyks XVI-ojo sakralinės muzikos festivalio "Šlovinkime Viešpatį stygomis ir dūdomis" koncertas.
Pradžia 12 val.

Rugsėjo 1 d.

Raktažodžiai:

9 val. šv. Mišios aukojamos už mokslo metus pradedantį jaunimą, jų tėvus bei pedagogus.

Kviečiame į atlaidus

Raktažodžiai:

Rugpjūčio 27 d. 13 val. Stirnių bažnyčioje švęsime titulinius šv. Jono Krikštytojo Nukankinimo atlaidus. Liturgijai vadovaus Kaišiadorių parapijos vikaras kunigas Mindaugas Grenda, giedos Videniškių parapijos choras. 14 val. parapijos namuose ir pavėsinėje džiaugsmingas vasaros išlydėjimas. 

Rugpjūčio 15 d. - Žolinė

Raktažodžiai:

Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų dienoje šventinami šių metų derliaus vaisiai ir žolynai.
Eucharistija švenčiama:

Molėtų bažnyčioje 9 val. ir 11 val.
Videniškių bažnyčioje 12 val.
Stirnių bažnyčioje 13 val.

Rugpjūčio 13 d.

Šv. Lauryno atlaidai Videniškių parapijoje (12 val.).

Instrumentų karalius kviečia!

Raktažodžiai:

Molėtų bažnyčioje vyks edukacinis koncertų ciklas, skirtas Nacionalinės vargonininkų asociacijos  10-mečiui ir Molėtų šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios vargonų 10-mečiui paminėti.

Surinkti turinį
web sprendimas c-4