Kvietimas

Panevėžio vyskupija liepos 25 d. kviečia dalyvauti Palaimintojo vyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio tėviškės Kryžiaus pašventinimo pamaldose:

17 val. Kryžiaus pašventinimas Skiemonių parapijoje Kudoriškio k. (Anykščių r.)

18 val. šv. Mišios Alantos parapijos bažnyčioje (Molėtų r.) - vadovaus Apaštalinis Nuncijus Lietuvoje, celebruos Kaišiadorių vyskupas ordinaras ir kiti Lietuvos vyskupai.

Paroda

Raktažodžiai:

Molėtų parapijos namuose liepos 23 d. 12.15 val. atidaroma uteniškės Liubos Volkovos
dirbinių iš odos paroda.

Kviečiame šeimas į stovyklą

Raktažodžiai:

Liepos 24-28 dienomis vyks šeimų stovykla "Tikėjimas = džiaugsmas".

Daugiau informacijos plakate.

Švenčiausio Sakramento Adoracija

Liepos 16 dieną Molėtų bažnyčioje vyks Švč. Sakramento Adoracija, dėkojant už Dievo tarno arkivyskupo Teofiliaus Matulionio paskelbimą palaimintuoju. Adoracijos pradžia 8 val., pabaiga 20 val.
Kviečiame bendrai maldai.

Esame Viešpaties laukiami

„Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti: aš jus atgaivinsiu!“ Mt 11, 28.
Kviečiame penktadieniais Švenčiausio Sakramento adoracijos maldai 19 - 20 val.
Adoracija - ypatingas Dievo garbinimas Švenčiausiame Sakramente.
“Jėzus laukia mūsų Švenčiausiame Sakramente” Šv. Jonas Paulius II.

Paroda

Raktažodžiai:

Molėtų parapijos namuose atidaryta tautodailininko Virgaudo Lyniko darbų paroda "Lietuviški kryžiai".
Paroda veiks iki liepos 12 d.

Vyskupijos vaikų stovykla

Liepos 10-14 dienomis Varkalėse vyks Kaišiadorių vyskupijos I Komunijos vaikų vasaros stovykla. Iš parapijos priima 6 vaikus (9-11 m.) ir 3 savanorius tarnystėms (nuo 16 m.). Pirmenybė dalyvauti stovykloje teikiama tiems vaikams, kurie šiemet priėmė I Komuniją ir toliau švenčia Atgailos ir Eucharistijos sakramentus. Stovyklos pradžia - liepos 10 d. 13 val., pabaiga liepos 14 d. 15 val. padėkos šv. Mišiomis (kviečiame tėvelius dalyvauti švenčiant Eucharistiją).

Tituliniai atlaidai

Liepos 2 d. 11 val. Molėtų bažnyčioje švęsime titulinius šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos atlaidus.
Po Eucharistijos šventimo Baltijos šalių jaunimo simfoninio orkestro "Baltosios naktys" ir Molėtų bažnyčios mišraus choro koncertas.

Birželio 25 d.

Raktažodžiai:

Garbingojo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos dieną Molėtų bažnyčioje šv. Mišios aukojamos tik 8 val.

Vilniuje Katedros aikštėje 14 val. šv. Mišių metu Garbingasis Teofilius Matulionis bus skelbiamas Palaimintuoju.

Tiesioginė beatifikacijos transliacija 13.30 val. per LRT televiziją.

Joninės

Birželio 24 d. 13 val. Stirnių bažnyčioje švęsime Šv. Jono Krikštytojo Gimimo atlaidus.

Surinkti turinį
web sprendimas c-4