Kovo 26 d.

Raktažodžiai:

9 val. šv. Mišias aukos naujasis Molėtų parapijos vikaras kun. Laurynas Visockas.

Kunigų paskyrimai

Raktažodžiai:

Kunigas Laurynas Visockas, iki šiol ėjęs Elektrėnų parapijos vikaro pareigas, paskirtas Molėtų parapijos vikaru.

Kunigas Mindaugas Grenda, iki šiol ėjęs Molėtų parapijos vikaro pareigas, paskirtas Kaišiadorių parapijos vikaru.

Piligriminė kelionė

Balandžio 22 d., šeštadienį, Šešuolių parapijos klebonas kun. Egidijus Kazlauskas organizuoja piligriminę kelionę į Vilniaus šv. vyskupo Stanislovo ir šv. Vladislovo arkikatedros baziliką, skirtą
pal. Teofiliui Matulioniui ir kviečia prisijungti Molėtų piligrimus.

Kryžiaus kelias

Raktažodžiai:

Gavėnios laikotarpiu tikintieji yra kviečiami apmąstyti Jėzaus kančią, einant Kryžiaus kelią.
Molėtų bažnyčioje Kryžiaus kelio procesija prasideda 17.20 val. prieš vakarines šv. Mišias.
Sekmadienį - po 9 val. šv. Mišių.

Palaimintasis aukštaitis

Raktažodžiai:

Ne derlingomis žemėmis ar gausiomis iškasenomis garsus mūsų kraštas. Jį garsina ežerėliai, kalvos, miškai ir geri žmonės. Todėl turtingi ir įdomūs, ne pramoniniai, bet sakraliniai rajono takai, kuriais keliaudami žavimės medžio mistika alsuojančia gražiąja Rudesos koplyčia, aplankome Giedraičiuose besiilsinčią Dievo Žodį pamilusią Naujojo Testamento vertėjo vyskupo Arnulfo Giedraičio širdį, keliaujame link paslaptingųjų Skudutiškio akmenų su šaltiniu bei stebuklingo Skudutiškio Sopulingosios paveikslo. Čia piligrimą pagauna Molėtų Marijos akių žvilgsnis altoriaus paveiksle ir unikalus, Molėtų bažnyčioje esantis, Oginskių Madonos paveikslas, vaizduojantis Mariją su gėlių vainiku.

Kovo 5 d.

Šv. Kazimiero atlaidai mūsų parapijoje.
Iškilmingoms atlaidų šv. Mišioms (11 val.) vadovaus Kaišiadorių vyskupijos kurijos kancleris
kun. Gediminas Tamošiūnas.

Kovo 1 d.

Raktažodžiai:

Pelenų diena.
Šv. Mišios 10 val. ir 18 val.

Vasario 16 d.

Lietuvos Valstybės atkūrimo dieną šv. Mišios Molėtų bažnyčioje 11 val.

Vakarinių šv. Mišių nebus.

Vasario 11 d.

Minima Pasaulinė ligonių diena.
Parapijos kunigai lankys ligonius, besigydančius Molėtų ligoninėje.
15 val. Molėtų ligoninės koplyčioje bus aukojamos šv. Mišios.

Vasario 6 d.

Parapijoje svečiuosis kun. Algirdas Toliatas.
Po vakarinių šv. Mišių parapijos namuose vyks kun. A. Toliato pamokslų knygos
"Žmogaus ir Dievo metai" pristatymas.

Surinkti turinį
web sprendimas c-4