Didžiosios savaitės ir Velykų pamaldų laikas

Balandžio 18 d. Didysis Ketvirtadienis
Paskutinės vakarienės Mišios 18 val.

Balandžio 19 d. Didysis Penktadienis
Kristaus Kančios pamaldos 18 val.
(Rinkliava Šventajai Žemei)

Balandžio 14 d.

Raktažodžiai:

Viešpaties Kančios (Verbų) sekmadienis 
Šv. Mišios 9 val. ir 11 val.

Balandžio 13 d.

Susitaikinimo pamaldos Molėtų bažnyčioje.
17 val. Išpažinčių klausymas
18 val. Gailestingumo šv. Mišios

Tikybos mokytojų išvyka

Balandžio 2 d. tikybos mokytojai kartu su kolegomis dalyvavo edukacinėje išvykoje į Baltriškes Zarasų rajone, kur aplankė Tiberiados brolių bendruomenę.

Balandžio 6 d.

Raktažodžiai:

Molėtų dekanato Caritas narių rekolekcijos ir Lietuvos Caritas 30-mečio paminėjimas.

Kovo 6 d.

Raktažodžiai:

Pelenų diena - prasideda gavėnios laikotarpis.

Šv. Mišios 10 val. ir 18 val.

Kovo 3 d.

Raktažodžiai:

Švęsime Lietuvos globėjo šventojo Kazimiero atlaidus. Eucharistiją švęsime 9 val. ir 11 val.
Atlaidų šv. Mišioms 11 val. vadovaus kun. Kęstutis Dvareckas.

Seminaras parapijos jaunimui

Vasario 20 d. Molėtų progimnazijos vyresniųjų klasių moksleiviai, kurie ruošiasi priimti Sutvirtinimo sakramentą, dalyvavo 6 akademinių valandų seminare lytiškumo ugdymo tema. Seminaras vyko parapijos namuose. Jį vedė Kaišiadorių vyskupijos Šeimos centro vadovė Judita Bernatonienė, turinti didelę darbo patirtį šioje srityje.

Sausio 12 d.

Raktažodžiai:

Laisvės gynėjų dienos minėjimas Molėtuose.

Sausio 6 d.

Raktažodžiai:

Viešpaties Apsireiškimas (Trys Karaliai). 
Šv. Mišios 9 val. ir 11 val.

Surinkti turinį
web sprendimas c-4