Papasakosi - pasimokysiu...

Arūnė portretas

Nuo veiklos prie juoko

Atvirumo valandėlę mokiniai paklausė mokytojo apie jo šventumo kelią.

- Iš pradžių Dievas, paėmęs mane už rankos, atvedė į Veiklos šalį, - tarė jis. - Ir aš ten gyvenau keletą metų. Tada Jis grįžo ir palydėjo mane į Kančios šalį; ten buvau kol mano širdis apsivalė nuo stiprių prisirišimų. Tada suvokiau atsiradęs Meilės šalyje, kurios liepsnos sudegino visą likusį mano ego. Paskui atvedė į Tylos šalį, kur prieš mano nuostabos pilnas akis buvo atvertos gyvenimo ir mirties paslaptys. 

- Tai - paskutinė kelio į šventumą stotelė? - paklausė jie.

- Ne, - tarė mokytojas. - Vieną dieną Dievas tarė: "Šiandien nuvesiu tave į slapčiausią šventyklos vietą, į paties Dievo širdį" ir Jis mane palydėjo į Juoko šalį.

Anthony de Mello "Varlės malda"

Arūnė portretas

Maži džiaugsmai

Taip. Anksčiau nemokėjau juoktis, nemokėjau džiaugtis, o atrodo ir nebuvo kuo... Pasidalinkit savo mažiausiais džiaugsmais. Juk Dievas trokšta, kad būtume laimingi :)

vilma k portretas

Vidinis balsas

Vakar, žaidžiant futbolą, Morkus man pakišo koją, ir aš išsitiesiau ant žemės. Atsikėlęs nieko jam nesakiau, tik pažiūrėjau į akis. Pats sau galvojau: palauk, pasipainiosi man po kojomis, stipraus smūgio neišvengsi. Taip ir padariau. Po pertraukos, mokytojai aiškinant pamoką, prisiminiau, ką buvau padaręs. Vidinis balsas man tarytum kalbėjo: blogai padarei, nereikėjo keršyti. Jutau apmaudą ir sąžinės priekaištą. Panorau susitaikyti su Morkumi. (Paulius)

mm portretas

Išliekantys vaisiai

Vienas žmogus po mirties atėjo pas Dievą ir tarė:

- Viešpatie, matai, kad nesu padaręs nieko, kas būtų bloga, neteisinga ar nešvaru. Mano rankos, Viešpatie, yra nesuteptos.

- Taip, bet jos yra ir tuščios! - atsiliepė Viešpats.

vilma k portretas

Istorija

Tai istorija apie keturis žmones, kurių vardai buvo Kiekvienas, Kažkas, Betkas ir Niekas. Buvo labai svarbus dalykas, kurį atlikti buvo paprašytas Kiekvienas. Kiekvienas buvo įsitikinęs, kad Kažkas padarys. Betkas tai galėjo padaryti, bet Niekas nedarė. Kažkas supyko, nes tai buvo Kiekvieno darbas. Kiekvienas galvojo, kad Betkas tai gali, bet Niekas nesuvokė, kad Kiekvienas to nepadarys. Baigėsi tuo, kad Kiekvienas kaltino Kažką, tuo metu kai Niekas nepadarė to, ką Kiekvienas galėjo padaryti.

Bruno Ferrero

AMI portretas

:)

:))))

Lolita portretas

*

Man irgi labai labai patiko :)) Pamokanti istorija, suteikusi peno apmąstymams. 

RU portretas

Būtų linksma...

Būtų linksma, jei nebūtų liūdna..:)  Piktindamiesi tuo, ko nepadaro kiti, paparastai nepadarome to, ką patys galime, o ir privalome...

Vilma portretas

Skamba panašiai

Kas gerai nežino, ko nori, labai lengvai atsiduria ten, kur nenorėjo :))

Vilma portretas

Valytuvai

Lietingą popietę judria miesto gatve moteris vairavo automobilį. Ji įdėmiai stebėjo šlapią ir  slidžią kelio dangą. Staiga šalia sėdėjęs sūnelis tarė:

- Žinai, mama, aš galvoju apie vieną dalyką.
Mamai buvo smalsu sužinoti, kokios mintys sukosi jos septynmečio galvoje tokią apniukusią dieną.
- Apie ką galvoji?
- Lietus, - pradėjo vaikas, - tai tarsi nuodėmė, o lango valytuvai - Dievas, kuris žmonių nuodėmes valo.
Nustebinta netikėto palyginimo, moteris paklausė:
- Ar pastebėjai, lietus visą dieną nesiliauja? Ką, tavo manymu, tai galėtų reikšti?
- Mes nuolat nusidedame, o Dievas mums vis atleidžia.

mm portretas

Komentaras

Aš šlovinu Tave, Tėve, kad Karalystės paslaptis apreiškei mažutėliams.

AMI portretas

O tiksliau

:) Čia apie vaikus eina kalba?

mm portretas

Tiksliau

Rodos, taip. Septynmetis berniukas :)

AMI portretas

Ar

Ar tik?

mm portretas

Ai...

Taip. Berniukas čia svarbiausias. Aš manau, kad kalbama apie jį. Atsiprašau, kad nesugebu įskaityti šičia daugiau! Bet kokiu atveju kiekvienam atrodys savaip ir nieko aš neįrodinėsiu... Mano komentaro tikslas nebuvo toks.

AMI portretas

Tik

Rašei apie mažutėlius. tai aš tik paklausti, ar mažutėlis tai - mažas ūgiu, metais ar tas, kuris iki pat senatvės į viską žvelgia vaiko akimis:) Nenoriu, kad įrodinėtum, noriu pasikalbėti:) Beje, labai gražių dalykų čia šitoje svetainėje parašai:) Ačiū.

mm portretas

Na...

Na... Istorijoje mažutėlis - tai vaikas, mažas metais ir ūgiu, ir visu kuo... Bet jei tai pamokanti istorija, vadinasi, ji skirta kiekvienam - ir vaikui, ir ne vaikui. :) Ir tas berniukas visiems yra pavyzdys. Žmogus, kuris jau nebėra vaikas, tampa mažutėliu, kuris iki pat senatvės į viską žvelgia vaiko akimis. Ir greičiausiai mažutėlis yra ir tai, ir tai. Dažnai mėgstu sakyti - Žmogus esi tiek, kiek Tavyje yra vaiko... Mažutėlio. Manau, kad tai svarbu kiekvienam, nes Karalystės paslaptis Jis apreiškia mažutėliams...

AMI portretas

Džiaugiuos

Pasakyta kur du, kur trys - ten Aš :) Džiaugiuosi, kad patvirtinai mano mintis ir nereiks daugiau abejoti:)  Nes ir dar yra pasakyta kol nepasidarysite kaip vaikai, neįeisite... Beje, Jėzus paliko nepaaiškinęs šito posakio ir dabar daugybė aiškinimų yra ir, tu žinai, nei vienas manęs iki galo neįtikina. Todėl ir norisi pasikalbėti šia, iš pirmo žvilgsnio, lengva tema.

mm portretas

Kur du...

Man atrodo, kad Jėzus kasdien mums vis dar aiškina, kas, kur ir kaip... Jis ateina į mūsų kasdienybę - į mūsų šeimas ir bendruomenes - ir kalba mums. Išsirenka žmones ir įdeda žodžius į jų lūpas. Kaip Jūs ir sakot - Kur du ar trys... Jis, būdamas šalia, ir parodo tiesą. Dėl mažutėlių, man rodos, irgi jau aišku. Bet tik Jūsų dėka. Ačiū, kad pažvelgėt giliau į tą istoriją ir pasidalinot. Aš galiu tik sutikti. :)

RU portretas

Neatsakyti klausimai

:) atleiskite, kad įsispraudžiau tarp Jūsų... Manyčiau, kad yra netgi labai gerai, kad yra daugybė aiškinimų. Ir bus dar daugiau. Jėzus kviečia ieškoti Jo. Ir tas ieškojimas turi daug daugiau varomosios jėgos, negu gatavi atsakymai. Linkiu patirti daug stebinančių atradimų, ieškant Jėzaus (ir pasidalinti nesisavinant..:))

AMI portretas

Na va!

Būkit pasveikintos! (Na va, jau ir trys:)) Tai, kas jau aišku, - tai abipusių pastangų ir ieškojimo dėka:) Ačiū.

Aš renkuosi viską: ir gatavus atsakymus, ir ieškojimus su visais nuotykiais, nusivylimais, atradimo džiaugsmais ir visa kita :) Pradžiai tik truputėlį pasilaikysiu sau, o paskui pasidalinsiu, gerai?:)

mm portretas

Ačiū

Atrasta tiesa šimtą kartų vertingesnė nei pasakyta! :) Jėzus turbūt tai žinojo, todėl ir paliko mus besiaiškinančius ir beieškančius Jo tiesos. Ir paliko mus vienus kitiems, kad nurodytų kryptį. :)

Ačiū Jums. Pasidalinkit visada. :) Kur du ar trys susirenka mano vardu, ten ir aš esu tarp jų... Ir ateina Jis į bendruomenę. Ir taria – Ramybė Jums!

Ramybė Jums. Ačiū. :)

AMI portretas

Ramybės

Ačiū ir Tau:)

Kristaus ramybės!

RU portretas

Žodis

Ištartas žodis ima gyventi... Ramybės.

mm portretas

:)

:)

AMI portretas

Tapti

Ir Žodis tapo Kūnu...

MoMaMo portretas

Upė

Sykį trys žmonės atsidūrė prie sraunios putojančios upės. Visiems trims reikėjo persikelti į kitą krantą. Tai jiems buvo labai svarbu.

Pirmasis, apsukrus stambaus masto verslininkas, sumaniai valdęs daiktus ir žmones, atsiklaupė ir kreipėsi mintimis į Dievą : "Viešpatie, suteik man drąsos mestis į šiuos grėsmingus vandenis ir perplaukti upę. Kitame krante manęs laukia svarbūs sandėriai. Padvigubinsiu savo pajamas, tačiau turiu suspėti laiku..." Jis pakilo ir, minutėlę padvejojęs, šoko į vandenį. Tačiau vandens sūkuriai nusitempė jį į dugną.

Antrasis, garbingas ir ištvermingas karys, atsistojęs į padėtį "ramiai", ėmė melstis : "Viešpatie, suteik man jėgų įveikti šią kliūtį. Aš nugalėsiu upę, nes kautis dėl pergalės yra mano devizas". Nesvyruodamas šoko į vandenį, tačiau srovė buvo už jį stipresnė ir nusinešė jį su savimi.

Trečioji buvo moteris. Namuose jos laukė vyras ir vaikai. Suklupusi ėmė melstis : "Viešpatie, padėk man, suteik man patarimo ir išminties dovaną, kad persikelčiau per šią tūžmingą upę". Atsistojusi netoliese pastebėjo piemenį, ganiusį bandą.

- Kaip galėčiau persikelti per upę? - paklausė priėjusi moteris.

- Už dešimties minučių kelio nuo čia, antai už anos kalvelės, yra tiltas, - atsakė piemuo.

Bruno Ferrero

Vilma portretas

Vienas Dievas žino

Tik vienas Dievas žino ko mums reikia, todėl reikia melstis atsargiai:) tas, kuris prašo jėgų sau - pražūva, o tas, kuris pasikliauja Viešpačiu ir prašo Jo pagalbos ir patarimo - susilaukia išgelbėjimo :)

erika portretas

Vardan ko?

 Tiesiog perskaičiau šiuos žodžius ir įsiminė, todėl noriu jais pasidalinti. :)

O kam tarnauji tu?
Kam skirti tavo žingsniai ir dienos rūpesčiai?
Vardan ko gyveni?
Galima gyventi tik vardan ko nors.
Kiekviename žingsnyje, kasdien kartok tą vardą.
Ir tavo dienos taps lengvos kaip niekada.
Vilma portretas

:))

Tik prieš kelias dienas perskaičiau tuos pačius žodžius :))) sutapimas :DD 

Kiekviename žingsnyje, kasdien kartok tą vardą. Ir tavo dienos taps lengvos
kaip niekada.

Jėzaus vardas turi stebuklingą galią... tikrai taip. Bet jei gyveni dėl, pvz., mados, karjeros ar pinigų, tai kartojant tą vardą galima ir susirgti :D nors.. niekad nebandžiau, tad nežinau :)

amour portretas

Dieve, kalbėk su manimi

Žmogus sušnabždėjo: "Dieve, kalbėk su manimi"
Ir pievų vieversys užgiedojo.
Bet žmogus negirdėjo…

Taigi žmogus šūktelėjo: "Dieve, kalbėk su manimi"
Ir griaustinis ir žaibas nusirito dangumi.
Bet žmogus nesiklausė…

Žmogus apsižvalgė aplink ir pasakė: "Dieve, pasirodyk"
Ir žvaigždė suspindo ryškiai.
Bet žmogus nematė…

Ir, žmogus šūktelėjo: "Dieve, parodyk man stebuklą"
Ir gimė gyvenimas.
Bet žmogus nepastebėjo…

Taigi žmogus pradėjo verkti iš nevilties:
"Paliesk mane, Dieve, leisk man suprasti, kad tu čia"
Tada Dievas pasilenkė ir palietė žmogų.
Bet žmogus nusikratė drugelį nuo savęs ir nuėjo….

RU portretas

Aklumas

Ar šita istorija ne apie Bartimiejų?...

Kornelija portretas

Užuojauta

Maža mergaitė nuėjo pas kaimynę, kuri gedėjo tik ką tragiškai žuvusios aštuonerių metų dukrelės.
"Kodėl ten ėjai?" - paklausė tėvas, kai mergaitė grįžo namo.
"Kad paguosčiau jos mamą."
"Ir kaip tu ją guodei, pati būdama tokia mažytė?"
"Prisiglaudžiau prie jos ir kartu verkiau." 
Jei šalia tavęs kas nors kenčia, verk kartu su juo. Jei kas nors laimingas, juokis. Meilė žiūri ir mato, klauso ir girdi. Mylėti - tai dalyvauti kito gyvenime visa savo esybe. Kas myli, savyje atranda neišsemiamą sugebėjimą guosti ir stiprinti. Esame tarsi vienasparniai angelai: galime skristi tik tada, kai laikomės apsikabinę.

Bruno Ferrero

vilma k portretas

Kai širdis pilna savęs

Pasakojama, kad vieną dieną pas išminties mokytoją
atėjo žymus profesorius, norėdamas sužinoti, ką jis galvoja.

Išminčius pasiūlė svečiui arbatos: pripylė pilną puodelį
ir vis nesiliovė pylęs, žvelgdamas giedru ir besišypsančiu veidu.
Profesorius nustebęs žiūrėjo, kaip arbata bėga per kraštus, ir
neįstengė pratarti nė žodžio. Pagaliau, negalėdamas ilgiau tylėti,
sušuko: 'Jau pilnas! Daugiau netelpa!'
'Kaip šitas puodelis arbatos, - kalbėjo ramiai išminčius, - 
taip tu esi pilnas savęs paties, savo idėjų, ir manai, kad tu
jau viską žinai. Kaip galėčiau kalbėti tau apie išmintį, kurią 
supranta tik paprastos ir atviros sielos, jeigu pirmiau 
neištuštinai savo širdies puodelio?'

(japonų pasakojimas)

mm portretas

Tik...

Visur tos pačios temos... :)

Išmintį supranta tik paprastos ir atviros sielos... Mokytis gali tas, kuris dar visko nemoka. Imti gali tas, kuris dar visko neturi. Mylėti gali tas, kurio širdyje yra vietos ne tik sau, bet ir kitam. Jėzus gali paimti ranką tik tada, kai ji yra tuščia. Ir Dievo mums reikia todėl, kad dar nesame tobuli...

Man patinka šitas pasakojimas. Ačiū.

MoMaMo portretas

Pienas Dievui

Gyvendamas dykumoje, Mozė sykį sutiko piemenį. Praleido su juo ištisą dieną, padėjo melžti avis. Temstant Mozė pamatė, kaip piemuo i patį gražiausią dubenėlį pila truputį pieno ir neša jį padėti ant akmens, kiek tolėliau nuo palapinės.
Mozė paklausė, kam skirtas šis pienas. Piemuo atsakė:
- Tai pienas Dievui.
Smalsumo pagautas, Mozė paprašė piemenį paaiškinti. Šis buvo atviras:
- Visada įpilu geriausio pieno ir aukoju jį Dievui.
Mozė panoro apšviesti naivų piemens tikėjimą, tad klausinėjo toliau:
- Ir Dievas jį geria?
- Žinoma! - sušuko piemuo.
Tada Mozė ėmė aiškinti, kad Dievas yra gryna dvasia ir negali gerti jokio pieno.
Sutemus piemuo taip ir padarė. Blankioje mėnulio šviesoje jis išvydo iš dykumos atrisnojantį lapiuką. Vikriai apsižvalgęs kairėn ir dešinėn, žvėrelis metėsi prie pieno ir godžiai jį išlakė. Po to akimirksniu pranyko dykumoje.
Rytojaus dieną Mozė pastebėjo gilų liūdesį piemens veide.
- Gal kas nutiko? - pasiteiravo būsimas pranašas.
- Tu buvai teisus, - sudejavo piemuo. - Dievas yra gryna dvasia ir nenori mano pieno!
Sutrikęs Mozė pasakė:
- Dėl to neverta nusiminti. Užtat dabar žinai apie Dievą daugiau nei anksčiau.
- Taip, - sutiko piemuo. - Tačiau aš netekau vienintelio dalyko, kuriuo galėjau išreikšti jam savo meilę.
Mozė viską suprato. Pasitraukęs į vienumą, jis karštai meldėsi.
Naktį jam apsireiškęs Dievas prabilo:
- Moze, tu suklydai. Taip, aš esu gryna dvasia, bet su malonumu priimdavau piemens aukojamą pieną kaip jo meilės ženklą. O kadangi pieno man nereikia, dalijausi juo su ištroškusiu lapiuku.

Bruno Ferrero

vilma k portretas

Istorija

Palaimintasis Makarijus pasakojo apie save tokią istoriją: "Jaunystėje vienas gyvendamas savo celėje, prieš savo norą buvau  išgabentas, siekiant padaryti mane kaimo kunigu. Kadangi nenorėjau ten gyventi, pabėgau į kitą kaimą, ir ten vienas pamaldus pasaulietis man pagelbėdavo, pardavinėdamas mano pagamintus dirbinius. Tačiau atsitiko taip, kad viena mergaitė nusidėjo ir tapo nėščia. Tėvų paklausta, kas tėvas, ji atsakė: "Tai jūsų eremitas padarė šį nusikaltimą." Tėvai susirado mane, pastvėrė, ant kaklo prikabino puodų ir, vesdamiesi gatvėmis, mušė ir įžeidinėjo mane, šaukdami: "Šis žmogus suvedžiojo mūsų dukterį!"

Buvau jau leisgyvis nuo gaunamų smūgių, kai vienas senelis paklausė: "Kiek dar kankinsite šį svetimšalį vienuolį?" Tačiau kadangi jis sekė paskui juos ir stengėsi užstoti mane, raudonuojantį iš gėdos, jie įžeidinėjo ir jį, sakydami: "Ar žinote ką padarė šis žmogus, kurį mėginate ginti?" Jie pareiškė: "Neleisime jam išvykti jokia dingstimi, kol nebus laiduota mūsų dukters ateitis ir kol kas nors neprisiims atsakomybės už šį žmogų, jei jis paspruktų."

Aš daviau ženklą seneliui sutikti, jis laidavo jiems už mane ir nusivedė mane. Tada, grįžęs į savo celę, visas pintines, kurias tik radau, atidaviau jam parduoti ir nupirkti maisto mano "žmonai" ir man. O pats maniau: "Na ką gi Makarijau, susiradai žmoną, tad dabar esi įpareigotas daugiau plušėti, kad galėtum ją išmaitinti."

Ir dirbau dieną naktį, kad užsidirbčiau pragyvenimui. Pagaliau atėjus laikui gimdyti, vargšė moteris kankinosi daugelį dienų, negalėdama pagimdyti kūdikio. Paklausta priežasties, ji atsakė: "Apkaltinau eremitą nusikaltimu, kurio jis nepadarė. Vaiko tėvas yra gretimame kaime gyvenantis jaunuolis."

Tada tas, kuris man padėjo, prisipildė džiaugsmo, girdėdamas šiuos žodžius; jis perpasakojo tai man ir prašė jiems atleisti. Tačiau sužinojęs apie tai, būgštaudamas, kad žmonės nesutrukdytų manęs, bematant pasišalinau ir išvykau."

Thomas Mertonas

mm portretas

Kodėl bijome?

Nuošaliame name gyveno graži šeima. Vieną naktį virtuvėje užsiplieskė didžiulis gaisras. Kai ugnis įsiliepsnojo, tėvai ir dukros išskubėjo laukan. Staiga su siaubu pastebėjo, kad trūksta paties mažiausiojo, penkerių metų sūnaus. Mat jis, išgąsdintas liepsnos liežuvių ir graužiančių gerklę dūmų, užuot bėgęs su visais į lauką, niekieno nepastebėtas staiga pasisuko ir ėmė ropštis laiptais aukštyn, į liepsnos pusę.

Ką daryti? Tėvai paklaikusiais žvilgsniais žiūrėjo vienas į kitą, dvi sesutės iš siaubo pradėjo klykti. Pulti į pleškančią ugnį buvo beprasmiška. Ugniagesiai vėlavo.

Staiga aukštai prasivėrė langas ir pasigirdo širdį veriantis vaiko klyksmas:
- Tėti! Tėti!
Tėvas puolė prie namo artyn ir suriko:
- Šok!
Vaikas matė apačioje tik ugnį ir juodų dūmų kamuolius, bet išgirdęs tėvo balsą gailiai sudejavo:
- Tėti, aš nematau Tavęs!
- Užtai aš Tave matau. Greitai šok! - suriko tėvas.

Vaikas užsimerkęs šoko ir atsidūrė tvirtose tėvo rankose gyvas ir sveikas.

Bruno Ferrero

Arūnė portretas

Dievas mano gyvenime

Kartą sapnavau, kad su Viešpačiu ėjau smėlėta pakrante, o danguje išryškėjo mano gyvenimo kelias. Pasirodžius kiekvienam gyvenimo epizodui, smėlyje matydavau dviejų žmonių pėdas. Supratau, kad vienos buvo mano, o kitos - Viešpaties. Peržvelgęs visą savo gyvenimą, daug kartų mačiau tik vienas pėdas. Pastebėjau, kad taip atsitikdavo liūdniausiais ir blogiausiais mano gyvenimo momentais. Nustebęs klausiau Viešpaties: "Viešpatie, Tu pažadėjai, kad būsi su tais, kurie seka paskui Tave. Tačiau sunkiausiomis mano gyvenimo minutėmis matau tik vienas pėdas. Kodėl palikai mane tada, kai labiausiai Tavęs reikėjo?"

Viešpats atsiliepė: "Mielas mano vaike, tave myliu ir tikrai niekuomet neapleisiu, juo labiau, jei kenti ar patiri išbandymus. Vienas pėdas matei todėl, kad tada aš tave nešiau ant rankų".

Ištrauka iš kun. Liongino Virbalo SJ knygos "Eik į savo kambarėlį"

Lolita portretas

Ugnis

Ledinės nakties tamsoje negyvenamoje saloje aplinkybių verčiami susitiko šešetas žmonių. Kiekvienas rankoje laikė po medžio pliauską. Šiaurės jūros miglose pasiklydusioje saloje daugiau nebuvo jokio kito medžio.

Viduryje salos, baigiantis malkoms, lėtai merdėjo ugnis. Spaudė vis nepakenčiamesnis šaltis. 

Viena iš šešeto buvo moteris. Ji pastebėjo, kaip liepsnos virptelėjimas apšvietė tamsiaodžo imigranto veidą. Moteris tvirčiau sugniaužė savąją pliauską. Paleisti ją niekais, kad sušildytum tinginį, atvykusį vogti darbo ir duonos?

Stovintis greta jos vyriškis pamatė nepriklausantį jo partijai žmogų. Niekada, tikrai niekada nedegins savos pliauskos dėl politinio varžovo.

Trečiasis buvo apsirengęs labai skurdžiai ir vis smarkiau gaubėsi riebaluotu švarkeliu, slėpdamas po juo savąjį pagalį. Jo kaimynas buvo aiškiai turtingas. Kodėl turėtų deginti pagalį dėl to turtingo dykūno?

Turtuolis sėdėjo galvodamas apie savo turtus: apie abi vilas, keturis automobilius ir apvalią sumelę banke. Jo telefono baterijos jau buvo išsikrovusios, ir jis žūtbūt stengėsi išsaugoti savąją medžio pliauską, kad nesudegintų jos dėl tų tinginių ir siaurapročių.

Silpnos, beveik užgesusios ugnies atšvaitai išplėšė iš tamsos keršto iškreiptą tamsų imigranto veidą. Kumštyje jis tvirtai spaudė šaką. Puikiai žinojo, kad visi šie baltaodžiai jį niekina. Niekada nemes savo šakos į ugnies glėbį. Atėjo keršto valanda!

Paskutinis šios grupelės žmogelis buvo menkas ir įtarus. Jei ką ir darė, tai tik dėl išskaičiavimo. Jo mėgstamiausias šūkis buvo duoti tik tiems, kurie duoda tau. Už šį medžio gabalą - galvojo sau - jie turėtų brangiai užmokėti.

Taip juos visus ir rado: sugniaužę kumščiuose medžio pliauskas, - jie buvo mirtinai sušalę. Ne dėl išorinio, o dėl vidinio šalčio.

Galbūt ir tavo šeimoje, bendruomenėje priešais tave baigia užgesti ugnis. Rankoje laikai medžio pliauską. Kaip pasielgsi?

Bruno Ferrero

Arūnė portretas

Išsilaisvinimas

Atsikėliau ankstų rytą ir puoliau naudotis diena. Turėjau tiek daug darbo, kad nebuvo laiko melstis. Rūpesčių kalnas augo ir darėsi kaskart vis sunkesnis. "Kodėl Dievas nepadeda?" - klausiau. Jis atsiliepė: "Šito manęs neprašei."

Troškau jausti džiaugsmą ir gėrėtis grožiu, bet diena buvo liūdna ir apsiniaukusi. Klausiau, kodėl Dievas man nesuteikė džiaugsmo. Ir jis man atsakė: "Bet juk manęs to neprašei."

Mėginau atverti vartus, kad pajusčiau Dievo artumą, išbandžiau visus raktus. Dievas švelniai ir meiliai paklausė: "Mano vaike, kodėl nepabeldei į duris?"

Šį rytą atsikėliau anksti ir minutėlę stabtelėjau. Turėjau tiek daug darbo, kad būtinai reikėjo nors truputį pasimelsti.

Ištrauka iš kun. Liongino Virbalo SJ knygos "Eik į savo kambarėlį"

MoMaMo portretas

Šįkart

Šį kartą pasimokyti iš šios istorijos, vien ją perskaičius, nepavyko... Kad iš tikrųjų pasimokyčiau, prireikė pačiai tai patirti. O viskas vyko itin panašiai. Jam laiko surasti nepavyko, nes turėjau daug reikalų. Ir jau nuo pačio ryto daiktai pradėjo kristi iš rankų (stebiuosi, kaip niekas nesudužo :)), o kurie nekrito - tuos pamečiau, per jų paieškas vėlavau susitikti ir jaučiau, kaip tampu vis didesniu nervų kamuoliu. Nors visa diena buvo pilna išsiblaškymo, kartas nuo karto vis pagalvodavau, kodėl viskas taip susidėjo į krūvą. Ir tada jau prisiminiau šitą ištrauką. Atrodė, kad tai ir buvo atsakymas. Kita diena rodėsi būsianti ilga, ir be Jo pagalbos vargiai būčiau išsivertusi, todėl privalėjau nors kiek laiko rasti maldai, ir tai nepraėjo veltui. :)

mm portretas

:)

Išsilaisvinimas. :)

Karolism portretas

Pasakojimas apie pasirinkimus

Prieš kažkiek laiko tikybos mokytoja man papasakojo istoriją, kuri padeda apsispręsti kai kuriose situacijose... Tikrai naudingas pasakojimas. :) Tiksliai neatpasakosiu, gal netgi sukursiu kitokias detales, tačiau esmės nepakeisiu.

Kartą pas vieną žmogų atbėgo bėglys, kuriam grėsė pavojus už nusikaltimus, ir prašė jį paslėpti. Žmogus jį priėmė ir paslėpė. Tada pas tą žmogų atėjo kareiviai, gaudę bėglį, ir klausė ar jis nematė pabėgėlio. Šis jiems jo neišdavė ir jie pasišalino. Kitą dieną miesto aikštėje pasirodė tie kareiviai ir viešai skelbė: "Žinome, kad šiame mieste yra pasislėpęs bėglys, kuris padarė didelių nusikaltimų. Jeigu žinote kur jis - praneškite mums. Bėgliui bus įvykdyta mirties bausmė. Tačiau jeigu jūs neišduosite bėglio, išžudysime visą miestą." Šiuos žodžius girdėjo ir tas žmogus, kuris buvo paslėpęs bėglį.

Kaip jam pasielgti?

Na, kaip mokytoja sakė, kad kai nėra kitokios išeities reikia rinktis mažesnį blogį iš galimų variantų. Taigi šiuo atveju tam žmogui reikėtų išduoti bėglį tokiu būdu išgelbstint daugiau gyvybių. Tai bus mažesnio blogio pasirinkimas, nes jis neturi kitokio varianto.

Aišku, galbūt pasitaikys ir situacijų, kai bus galima išvengti blogio, taigi tuo atveju rinkimės tai - kas gera. :)

PT portretas

Mažesnis blogis - vis tiek blogis

Taisyklė "daryk gera ir venk blogio" įrašyta mūsų prigimtyje. Būdamas laisvas apsispręsti ir elgdamasis pagal sąžinę, žmogus natūraliai renkasi gėrį :). Tačiau atrodo, kad, kartais vadovaudamasis mažesnio blogio principu, žmogus siekia pateisinti save :/. Pavyzdžiui, manydamas, kad kontracepcija yra mažesnis blogis nei abortas, ir rinkdamasis kontracepciją, žmogus padaro moralinį blogį, nors ir mažesnį. Tačiau negali daryti bloga, kad tai išeitų į gera. Taipogi klaidinga būtų sakyti, kad tikslas pateisina priemones, nes geras tikslas turi būti pasiekiamas tik geromis priemonėmis. ;)

Karolism portretas

Ačiū

Klaidinga būtų sakyti, kad tikslas pateisina priemones, nes geras tikslas turi būti pasiekiamas tik geromis priemonėmis.

Ačiū :)

mm portretas

Pamenu

Pamenu, kažkada klausiausi vieno brolio paskaitos, kurioje taip pat buvo kalbama apie panašius pasirinkimus. Įsiminė tai, ką pasakė brolis - krikščioniškas pasirinkimas tylėtų. Taip ir šiuo atveju turbūt...

RU portretas

?

Kokia bėglio pozicija šitoje istorijoje? O ar tas žmogus nesijautė kaltas, slėpdamas nusikaltėlį?

Karolism portretas

Galbūt

Dėl pozicijos tai nežinau, nelabai suprantu klausimo. Jis galbūt tiesiog bėgo ir slapstėsi. Nenorėjo mirti.

O ar tas žmogus jautėsi kaltas? Nežinau, juk čia tik pasakojimas. :) Galbūt klausimas būtų dėl ko kaltas? Gal dėl to, kad padėjo nusikaltėliui? O kaip jam reikėjo pasielgti? Kaip mes pasielgtume? Jeigu mūsų prašytų pagalbos.

Kokiu teismu teisiate, tokiu ir patys būsite teisiami, ir kokiu saiku seikite, tokiu ir jums bus atseikėta. (Mt 7, 2)

RU portretas

Begalinė istorija

Tos trumpos istorijos - provokacijos. Kiekvienas žodis turi 'svorio'. Įvardytas kaip nusikaltėlis, bėglys pasinaudojo žmogaus gerumu ir pasislėpė pas jį. Kažin, ar žmogus žinojo kam padeda? Vėliau, jau žinodamas, kad slepia nusikaltėlį, tuo pat metu užtraukdamas mirtiną grėsmę visam miesteliui, jis turi priimti sprendimą.  Ir tas sprendimas, sakyčiau, ne pasirinkimas tarp didesnio ar mažesnio blogio, o teisingas sprendimas. Nelengvas. Vienas dalykas būti geru, kitas - teisingu.
O ką tuo metu veikia bėglys? Jaučiasi saugus ir jam tai nė kiek netrukdo ir netrukdys toliau gyventi? Juk jis irgi gali priimti sprendimą, padėti žmogeliui apsispręsti. Na ir istorija... :)

Karolism portretas

Kažin ar jaustųsi saugus

Kažin ar jaustųsi saugus. Juk jo gyvybė kabo ant plauko. Ir tas pats nusikaltėlis yra labai atsakingas už viso miestelio žmonių gyvybes. Jį taip pat turėtų graužti sąžinė.

Karolism portretas

Beje

Beje, šią istoriją pasakojusi mokytoja ne pati ją sukūrė. Ją papasakojo iš moralinės teologijos mokslų. Taigi tai nėra prasimanymas... Aišku, gal ir yra neatitikimų, bet vis tiek esmė ta pati arba bent jau panaši.

Laimutė portretas

Istorija

Ta istorija ne prasimanymas, bet ir ne faktas. Istorija tik ir lieka kažkieno sugalvota istorija.

Aš ją būčiau talpinusi į "juokų skyrelį".:)

bralgis portretas

Nu tai jau jiems šakės

Nu tai jau jiems šakės vis tiek gi :)

Jei kareiviai gali išžudyti visą miestelį, tai negi jie to nepadarys, netgi išdavus bėglį? :) naivuma :))) būdamas kareivių vietoj aš tai padaryčiau jau vien dėl pamokymo kitiems miesteliams!

Geriausiai šitoj vietoj sako žydai: "išgelbėjai žmogų - reiškia išgelbėjai žmoniją". Manau, kad viena iš naujesnių teisingų šitos tiesos interpretacijų yra "Šindlerio sąrašas".

Mažesnio blogio principas ne tik kad juokingas, bet net ir tragikomiškas. Tarsi žmogus yra žiūrkė (su "ū" ilgąja) kuri gali rinktis - mažesnę ar didesnę nuodų porciją praryti :) Juk visas klausimas yra ne AR ir netgi ne KADA mirsime! Klausimas yra, ar mūsų mirtis užantspauduos vertą Žmogaus vardo gyvenimą?

Juk anas, kuris pradžioj priglaudė bėglį, po to jį išduodamas užtrauktų negarbę ne tik sau, bet ir visam miestui, nes būtų pasiryžęs aukoti kažkieno kito gyvybę, kad išsaugotų savąją :) Kaip tokiam mieste gyvent po to? Bet tai - lengvesnis klausimas. Sunkesnis būtų: "Kaip tokiam gyvenime po to gyvent?"

Mažesnio blogio principas - sucks. Ir mokytoja tapogi niekus tauškia. Vos tik atrandi "blogyje" prasmingumą ir tikslą, jis nustoja būti blogis. Tas pat ir su tuo miesteliu. Jei anas besislapstantysis taptų jų tikslu - nebebūtų jokio "mažesnio" ar "didesnio" blogio. Būtų tiktai aiški kaip kalavijas pasirinkimo laisvė ir jos pasekmės - gyvybė arba išgelbėta, arba pražudyta.

Tai mokytojai siūlyčiau papasakoti tokią istoriją (čia tik išverčiu į mokyklos kalbą tai ką rašė Povilas):

"Mažame provincijos miestelyje, kuriame labai konservatyvios dorovinės nuostatos, pastoja nesusituokusi mergina. Gali būti, kad parapijos klebonas (kuris biškį pamišęs) pakurstys žmones ne tik iškoneveikti ją, bet gal net ir apdaužyti. O šiaip, pamaldžiai miniai įsisiūbavus, gal net pargriauti ir apspardyti. Kiek gi ten to žmogaus. Gal ji net mirtų, ir tai tik būtų pamoka kitoms pasileidėlėms".

Mhm. Mažesnio blogio principas? Puiku. Jūs tik ką pasiryžote pasiūlyti Marijai darytis abortą ir negimdyti Viešpaties Jėzaus :)

Karolism portretas

Bet

Buvo klausimas: "Kaip tokiam gyvenime po to gyvent?"

O kaip reikėtų gyventi tada, jeigu nebūtų išduotas bėglys, ir dėl to žmogaus pasirinkimo būtų išžudytas visas miestas? Gal sąžinė labiau graužtų dėl viso miesto... Nežinau...

Šitas pasakojimas - tik pavyzdys, kai yra tik 2 keliai ir abu vienaip ar kitaip yra blogi.

Vilma portretas

"Typ top"

"Typ top" A. Vienuolio apsakymas "Paskenduolė" :))

Laimutė portretas

Renkuosi blogį...

Bet kodėl visiems ir visada kyla apsisprendimas tarp blogio? Kodėl niekas sau nekelia klausimų, kurį gėrį pasirinkti: didesnį ar mažesnį?:)  Ir iš vis, blogis yra blogis. Man bent jau nėra taip, kad dar išskirčiau, šitas blogis didesnis, o va, anas mažesnis... Man rodos čia tik savęs raminimas ir pateisinimas. O ir kam išvis rinktis blogį, geriau jau mažesnį gėrį...

Ir man tai visose gyvenimo situacijose padeda apsispręsti sąžinės balsas (kas juo bekalbėtų)  :) ir savo pačios protelis (koks jis bebūtų). :) O visi tokio tipo pasakojimai, tai tik tokiais man ir lieka, žinant tai, kokių pievų kai kurie t. mokytojai pripučia... (vis dar nekokie prisiminimai pas mane, kas liečia t.pamokas, nors ir tarp t.mokytojų yra gerų kandidatų į šventuosius...) :)

P.S. Gal ir nereikėjo čia taip, bet ai, renkuosi mažesnį gėrį...

Karolism portretas

Pamokymas

Būna, kad kitiems žmonėms ką nors sakant apie įvairius paprastus arba krikščioniškus dalykus, ką nors pasakius susimąstome. Pavyzdžiui, kalbant apie Dievą, ką nors pasakius būna, kad susimąstau ką pasakiau. Taigi išvada tokia: jeigu ir pats susimąstau, apie žodžius, išeinančius iš mano lūpų, vadinasi ne aš juos pasakiau, o Dievas per mane. :) Ir manau taip ne tik man būna :)

Karolism portretas

Pasakojimas

Kartą žmogus turėjo skubiai paskambinti penktą valandą ryto. Deje, apsiriko rinkdamas numerį ir ragelyje išgirdo mieguistą moters balsą. Atsiprašęs padėjo ragelį. Po kiek laiko iš naujo surinko numerį ir vėl išgirdo tos pačios moters balsą. Kaip įmanydamas ėmė atsiprašinėti, bet moteris jį nutraukė: "Nereikia atsiprašinėti. Dabar sėdžiu balkone su kavos puoduku rankoje ir gėriuosi nuostabiu saulėtekiu. Jei nebūtumėte manęs pažadinęs, būčiau praradusi šį žavų momentą."

Iš knygos "Eik į savo kambarėlį (Mt 6, 6)", parengtos kun. Liongino Virbalo, SJ

Kartais net patys nežinodami, padarome kam nors gera :)

RU portretas

Kas ten?

O buvo taip: į duris pasibeldė baimė. Drąsa nuėjo atidaryti durų, o už jų nieko nebuvo! :)

Karolism portretas

Kartais

Kartais bijom būti drąsiais.

Laimutė portretas

Argi?

Kartais... Kažką širdyje šis sakinys palietė.

Šlykščiausia, būti bailiu tikėjimo dalykuose.

RU portretas

Taip

Taip, dievobaimingumas neragina tapti bailiu. Anaiptol...

vilma k portretas

Skirtingumas

Po langu, ant suolo, keturi vyrai kelia didelį triukšmą. Neiškentusi buto gyventoja šliūkšteli ant galvų kibirą vandens.

Vienas vyriškis įniršęs pašoka, griebia akmenį ir sviedžia į langą. Buto šeimininkė pagrąso: "Palauk! Aš to neužmiršiu. Dar ne taip su tavimi atsiskaitysiu!'' Ir tikrai neužmirš, nes ne tik greitai užsiplieskia, bet ir ilgai prisimena.

Kitas norėtų sulaikyti pikto draugo ranką, bet jo reakcija ne tokia greita, jis pavėluoja. Jau dabar jis ima graužtis, o kuo toliau, tuo labiau krimstis: "Kokie mes kiaulės! Išvedėm žmogų iš kantrybės, o dar langą iškūlėm... Aš irgi "geras" - nesulaikiau įsikarščiavusio draugo. Kitą sykį gal reiktų jį prižiūrėti iš anksto..."

Trečias irgi pašoka, vos negriebia akmens, tačiau pamato, kaip juokingai jie visi atrodo. "Lyg šlapios vištos" - nusikvatoja jis. Pyktis išgaruoja staiga, kaip ir buvo užplūdęs. Ir vėliau, kai vyriškis pasakos šį įvykį kitiems, tai pasakos, kaip apie juokingiausią pokštą.

Paskutinysis pamažu atsikelia nuo suolo, pažvelgia į save ir atsidūsta. "Šįvakar tai jau tikrai reikės praustis! Teks prisiruošti..." Jam iš tiesų sunku prisiruošti: jis tarsi traukinys, kuris sunkiai įsibėgėja ir staiga sustoti negali. Šiam žmogui reikia daug pastangų kalbėti, judėti, veikti.

vilma k portretas

Na, jei ant manęs kas užpiltų kibirą vandens, tai tikrai pašokčiau, bet akmens negriebčiau. :)

gabi31 portretas

Truputį...

Tas žmogus tikriausiai buvo... Tada žmogus negali susivaldyti ir nepagalvodamas daro... Reikėjo šeimininkei nueiti ir tiesiog pakalbėti, paprašyti. Jei nepavyktų, tada kitaip spręsti problemą... :)

mm portretas

Dvi šeimos

Gyveno kaimynystėje dvi šeimos. Vienoje visi gyveno taikiai, kitoje - nuolat pykdavosi. Pajutusi pavydą žmona iš besipykstančiųjų šeimos sako vyrui:

- Nueik pas kaimynus, pažiūrėk, ką tokio jie daro, kad pas juos visada tokia taika ir ramybė.

Nuėjo kaimynas, pasislėpė ir stebi. Mato, kaip moteris plauna namie grindis, staiga jos dėmesį kažkas patraukė virtuvėje ir ji dingo. Tuo pat metu jos vyrui kažko skubiai prisireikė namuose. Vyras nepastebėjo kibiro su vandeniu ir jį užkabinęs išpylė. Čia pat atėjo žmona ir pradėjo vyro atsiprašinėti:

- Atleisk, brangusis, čia aš kalta.
- Ne, tai tu man atleisk, čia aš kaltas.

Susisielojęs kaimynas grįžo namo, o žmona jo klausia:

- Na, tai kaip, matei?
- Taip!
- Ir?
- Viską supratau! Pas mus visada VISI TEISŪS, o pas juos - VISI KALTI.

web sprendimas c-4