"Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju" (Lk 1, 47) - džiūgavo Mergelė Marija, ištarusi Dievui 'Taip'.

Kiekvieno šlovintojo užduotis: įkūnyti Kristų - priimti Dievo Žodį kaip Marija - visiškai atvirai. Atsiduoti Dievui taip kaip Mergelė Marija - žodžiu ir gyvenimu. 

Molėtų parapijos jaunimo šlovinimo maldos grupė tarnauja bendruomenei giedama malda...

Ką Jums reiškia šlovinimas?

antanas portretas

Daina ar koks nors kūrinys

Daina ar koks nors kūrinys būna skiriami liaudžiai ir kartais atliekami bažnyčiose. Šlovinimas tai giesmė Dievui ir nesvarbu, žmonės klauso ar ne. Tai skirta Dievui, o ne liaudžiai.  Šlovinimas - būti su Jėzumi (maldoje) giesmėje. Kai suprantu, kokius žodžius giedu ir jais pradedu vadovautis savo gyvenime, tada prasideda tikrasis šlovinimas :)

vilma k portretas

Šlovinimas

Manau šlovinimas yra ne tik asmeninė, bet ir bendruomeninė malda, kurią galima išreikšti giesme, darbu ar net atodūsiu... Juk tai Dievo širdies ir tikinčiųjų bendrumo ryšys.

Kaip ragina šv. Augustinas: Tegu gieda jūsų balsas, tegu gieda jūsų gyvenimas, tegu gieda jūsų darbai.

PT portretas

Drįstu atnaujinti

Drįstu atnaujinti šią temą...

Jei sunku kalbėti apie tai kuo gyvenama, tai belieka tuščiažodžiauti apie šį bei tą:)

Žmogaus pašaukimas yra šlovinti ne kūriniją, bet Kūrėją... Kokia tai šlovė? Kaip Jūs šlovinate Dievo Meilę, Pasaulio Tikslą ir Siekį, jo Ateitį?

mm portretas

Džiugu

Džiugu, kad atnaujinai šią temą...

Aš kaip tik visai neseniai galvojau, kaip man reikia jūsų liudijimų apie tai, kas ir kaip vyksta, arba apie tai, kaip nevyksta. :) Pasidalinkit. Liudijimai veikia. :)

Vilma portretas

Duoti

Juk žinai, kad geriau yra ne imti, bet duoti :) Pasidalinki, kaip (ne)sekasi šlovinti :) 

mm portretas

Kai

Kai nesiseka šlovinti, tai dar galima dalintis, bet kai nešlovini, tada jau vargiai... Gėda man baisiausiai, bet aš nešlovinu, todėl ir neturiu ką pasakyti. Dabar norisi imti, nes jau visai pavargau nuo "duoti"...

vilma k portretas

?

Noriu paklausti, kodėl jūs giedate sustoję ratu? O kiti kažkur toliau...

Vilma portretas

:)

Jūs turit minty per Mišias? Na, tai visai paprasta :) Giedame sustoję ratu, nes toks jau tas mūsų mikrofonas - tam, kad garsas girdėtųsi visoje bažnyčioje, reikia stotis aplink mikrofoną. Taigi, taip yra tik dėl techninių dalykų :) O kažkur toliau stovi žmonės, kurie nėra pasirengę ar nusiteikę giedoti :) Bet tam, kad galėtum giedoti per Mišias tikrai nereikia stotis į ratuką. Kiekvienas žmogus gali jungtis laisvu savo noru iš bet kurios vietos :)

bralgis portretas

Mhm...

Mhm...

Bet ar nėra taip, kad bažnyčioje esame kviečiami stotis veidu į altorių? Lyg jaučiasi prieštaravimas čia.

Juolab, kad tikrai nežinia kaip geriau - ar kad visi giedotų į mikrofoną (ir taip sukurtų uždaros grupelės, kuri "apipavidalina" Mišias, įspūdį - iš to ir tas komentaras apie "kitus", negiedančius), ar kad vienas-du žmonės vestų ir bendruomenė būtų kviečiama jungtis. Juk akivaizdu, kad per tiek laiko visi seniai yra išmokę tekstus :)

"Gali jungtis" ir "jungiasi" yra du baisiai skirtingi dalykai :) va čia pora iliustracijų apie tai:

http://www.youtube.com/watch?v=2lXh2n0aPyw

http://www.youtube.com/watch?v=cbEKAwCoCKw

vilma k portretas

Na

Bet mes, negiedantys, galime giedoti Viešpačiui savo viduje. Juk ne visi balsingi esame. Labai dažnai bažnyčioje išgirstame, kaip kokia nors moteris gieda aukštu balsu, arba koks nors ponas "traukia" pro šalį. Giedoti bendruomenėje visiems nėra lengva. Juolab, kad ne visi pataiko į toną. O ir giesmių tekstai dabar ne visiems žinomi, naujos melodijos. Na, Aleliuja, tai tikrai visi moka.:)

Ir kaip geriau? Tiesa, gal žinote kokią grupę, ansamblį ar kokį kolektyvą, kurie giedotų ar dainuotų sustoję ratu? Čia gal nauja mada... Aš nežinau...:))

RU portretas

Kryptis

Nesvarbu, kad "pro šalį", svarbu, kad giesmė eitų iš širdies ir būtų nukreipta Dievop. :) Čia gi ne koks konkursas.

AMI portretas

Skiriasi

Uždaras ratas labai skiriasi nuo atviro:)

RU portretas

Formos :)

Siūlau paimti už rankos šalia stovintį artimą ir jungtis giesmėj. Tada visai nesvarbu, ar stovi ratu, ar kvadratu, ar tiesia linija...:)

bralgis portretas

Manau

Manau, kad klausimas "kaip atrodysiu" yra vienas iš kipšo įrankių. Ypač populiarus šiomis dienomis. Giesmės tėra lakmuso popierėlis, simptomas, vaisius.

Kur kas rimtesni dalykai dedasi kitose srityse - dalintis tikėjimu, dalintis silpnumu, nusiimti kaukes kito akivaizdoje, nes tai vienintelis būdas įžengti į abipusį santykį, kur vienodai gerbiami abu santykio dalyviai... Nu ir t.t.

Užtenka paklaust: "bet tai kaip aš atrodysiu?" ir durys užsidaro.

Plojimai kipšo kontoroje :)

vilma k portretas

Manau

Man atrodo, kad mūsų tikėjimą ir apgaubia giesmė...:)

vilma k portretas

Kaip

O kaip reikia šlovinti Dievo Meilę, Pasaulio Tikslą ir Siekį, jo Ateitį? Nemoku. Gal tai  per sunki užduotis šlovintojui.

Vilma portretas

Man atrodo

Man atrodo, kad tik vienas Dievas težino, kaip Jį reikia šlovinti. Ir tikrai neateis tokia diena, kai pasakysite sau "na va, aš jau moku šlovinti" :) Šlovinti mokomės visą gyvenimą. Šlovinti ir reikia gyvenimu.

RU portretas

Gyvenimu

Aš visiškai pritariu minčiai, kad gyvenimu reikia šlovinti Dievą. Ne egzistavimu, o būtent gyvenimu. Esam Dievo apdovanoti talentais, kurių neturime pasilaikyti sau. Su dėkingumu turėtume juos puoselėti, ugdyti ir dovanoti žmonėms, šitokiu būdu pašlovindami Viešpatį.

Lolita portretas

Šlovinimas muzika ir ne tik:)

Visu pirma, šlovinimą giesmėje aš suprantu kaip LAISVĘ. Laisvę būti su Dievu ir prieš Dievą koks esi iš tikrųjų. Laisvę nebijoti improvizuoti, kurti, atsiduoti, negalvoti apie kitus, tik apie Dievą - čia ir dabar. Bei likti visada ištikimai...

Pritarsiu, kad tikrasis šlovinimas vyksta gyvenime: darbais, atsidavimu, paklusnumu ir t.t. Noru, būti bent šiek tiek panašesniu į Dievą. Galbūt tai ir yra mažas Pasaulio Tikslas - siekti būti panašiu į Dievo Paveikslą?:)

Nežinau ar čia į temą, bet man konkretus šlovinimo gyvenimu pavyzdys yra muzika, kūryba grupėje..:) Nors ir nedainuojame krikščioniškos muzikos, bet kiekviena bendra mūsų prieš koncertinė malda,  visko atidavimas į Dievo rankas ir net tų paprastučių dainų paskyrimas Dievui, man virsta mažu šlovinimu ir džiaugsmu.:))

Ūla portretas

Šlovinimas

Šlovinimas giedant man yra malda giesmėje. Pastaruoju metu kažkaip būna sunku susikaupti ir melstis taip giedant, atsipalaiduoti. Bet kai susikaupi ir giesmė 'pagauna' ir nuneša ten toli toli, tada jaučiasi tikrasis šlovinimas. Kad ir kaip dabar retai man taip būna, tačiau kai išeini iš tos dykumos ir randi oazę giesmėje būna labai gera. :)

Šlovinkite VIEŠPATĮ!
Gera giedoti šlovės giesmes mūsų Dievui,
nes malonu ir teisinga jį šlovinti giesme.
(Ps 147, 1)

vilma k portretas

Taip

Būtent, iš jūsų grupės taip norisi to tikrojo šlovinimo, kuris ne tik jus, giedančius, nuneštų toli toli, bet ir mane, negiedančią. Nelengva, bet jūs galit...:))

Laura portretas

Šlovinimas man yra

Šlovinimas man yra susitikimas su Dievu. Kelionė link jo. Atsiribojimas nuo kasdienio pasaulio. Man tai yra mylimiausias maldos būdas. Šlovindama giesme galiu išreikšti meilę Dievui :)

MoMaMo portretas

Šlovinimas

Šlovinimas man yra buvimas Jo Artume giedant. Tai laikas, kai galiu stiebtis Jo link, atiduoti visą save, visą širdį, mintis ir tuo pačiu skelbti Jo Vardą, didžius darbus bei meilę, padėti nuteikti aplinkinius maldai. Per tą laiką Jis užpildo visas prarajas, kiaurymes, dingsta rūpesčiai, o širdis, rodos, nebebūna tokia ištroškusi. Ir jeigu šlovinime nebūtų atvirumo, nuoširdumo, laisvės, drąsos būti savimi, pasitikėjimo Dievu, nežinau, ar tai būtų taip prasminga. Pripildytai Jo meilės, tampa lengviau šlovinti ne tik giesme, bet ir darbais, gyvenimu. :)

Eigile portretas

Šlovinimas

Šlovinimas man yra labai brangi ir stipri malda (: Šlovinant galiu nuoširdžiai melstis, nes į kiekvieną giesmę įdedi dalelę širdies (:

svirdulys portretas

Būti Jo artumoje

Šlovinti Dievą giesme, tai lyg artėti prie To, kuris viską palaiko mylėdamas. Ši malda padeda viską išsakyti Dievui ir būti šalia, pamiršti tai, kas aplinkui. Tai maitina, žadina keltis, per ją Viešpats teikia stiprybę ir meilę kitiems.

Ievužė portretas

Šlovinimas - kelias.

Šlovinimas - kelias. Ištikimybėje. Ši giesmė turi ypatingą galią. Tik jeigu būnu atvira širdimi.

Karolism portretas

Antradienis...

Šį antradienį mūsų šlovinimo malda man buvo ypatinga. Gerąja prasme. :) Ne visada man taip būna, kad pajuntu Dievo malonę taip ypatingai šlovinimo maldoje, bet... vakar taip buvo.

Pertrauka prieš maldą buvo labai labai geras dalykas. Anksčiau jau esame taip darę. Tai yra kažkas tokio gero... Jeigu neklystu, kažkada po tokios pertraukėlės taip pat šlovinimo malda paliko įspūdį. :) Norisi pabūti Bažnyčioje, tiesiog pabūti, tačiau ta laiko stoka kasdieniame gyvenime daro savo. Ir dabar tai rašant kažkaip nesmagiai pasijutau, kad TOKIAM dalykui trūksta laiko.

Užkliūna vienos John Ezzy, Daniel Grul ir Stephen McPherson giesmės: Jėzau, savo meilę Tau giedu, žodžiai Tu išpirkai mane iš pražūties. Tikrai, manau, verta apie tai pamąstyti, pamedituoti. Bet... man pačiam dar tam neatsirado laiko... Deja.

Dar pora eilučių iš kitos, Michael Larson giesmės: Laisvė (Ten, kur Viešpaties Dvasia), Jei vargsti ir trokšti - ten laisvė ir Ten kur Viešpaties Dvasia - ten laisvė. Varge ir troškime - Viešpaties Dvasia! :)

Vilma portretas

Laikas

Jei lauksi kol atsiras laiko - pasensi, nes jo nebus niekada :) Tiesiog. Manau, kad kartais reikia truputėlį pasiduoti savo troškimams ir jei norisi mąstyti - pamąstyk. Tuoj pat, ne kažkada. Nes malda juk ir yra širdies troškimas. Dabar.

Karolism portretas

Geras...

Trečiadienį paskyriau laiko apmąstymas. Pasirinkau mąstyti apie Atpirkimą. Ir tai išėjo tikrai į naudą. :) Dievas suteikė malonę, kuri leido man džiaugsmingai Jam dėkoti.

Už viską dėkokite, nes to Dievas nori iš jūsų Kristuje Jėzuje. (1 Tes 5, 18)

Vilma portretas

Jesus Culture

Vakar atradau vieną šlovintojų komandą Jesus Culture. Visą parą man skamba ši giesmė, todėl ir dalinuosi. Žodžiai smarkiai atgaivina :)

Justinatas portretas

Liuks

GERIAUSIA!!!!

vilma k portretas

Šlovinu

Viešpatie, mūsų Dieve, mes šloviname Tave! Šią šventą naktį Tu apšvietei mus savo Šviesa. Prie tuščio kapo Tu dovanojai mums Viltį.

Jėzau, mūsų Broli, mes šloviname Tave! Šią šventą naktį Tu praskaidrinai mūsų gyvenimo ir mirties baimę. Ir mes pasitikime Tavimi.

Šventoji Dvasia, Dieve, mes šloviname Tave! Šią šventą naktį Tu mums atvėrei akis, kad ne mirtis yra žmogiškosios būties lygmuo, bet MEILĖ.

vilma k portretas

Giesmėje

Psalmininkai apgieda mūsų žmogiškumą. Jie perteikia visus mūsų jausmus, tiek geriausius, tiek blogiausius. Jie dėl to nesijaučia nejaukiai, nes tiki, kad bus Dievo suprasti: "Jis juk žino, iš ko mes padaryti"( Ps 103, 4). Negana to, virš visko viešpatauja džiaugsmas. "Giedokite Viešpačiui naują giesmę" (Ps 98, 1).

Giedoti Viešpačiui yra didelė laimė. Gyventi su Juo reiškia nuolatos atpažinti "nuostabius dalykus", kuriuos Jis dėl mūsų padarė. Mūsų tikėjimą čia žemėje apgaubianti giesmė įgys savo tikrąjį skambesį dangaus laimėje.

Giesmė yra sielos ritmas. Žinoma, norėdami giedoti, turime išmokti kvėpuoti, atrasti savo alsavimo dažnį, apmąstyti tariamus žodžius. Vis dėl to viską atlieka siela. Jei ji nedalyvauja, galime giedoti visiškai taisyklingai, bet giesmė bus tik "atlikta"... Kai giedame bandydami atrodyti liūdnai arba džiaugsmingai, tampame panašūs į Jėzaus amžininkus, kuriems Jis prieštaravo savo palyginime (plg. Lk 7, 31-35). Tiesiog liekame nuošalyje. Šis atsiribojimas nuo savo pačių veiksmų yra viena didžiausių mūsų silpnumo apraiškų. "Atlieku vien tai, ko reikalauja taisyklės...". Taip likti ištikimam bus keblu. Tačiau yra žmonių, kurie gali gyventi be mažiausios aistros: jie gyvi, bet yra tarsi numirę.

Giesmės ir mūsų vidinio gyvenimo susitikimas prilygsta įsikūnijimui. Jį atskleidžia paklusnumas. Svarbu įsiklausyti į muziką, kokia ji bebūtų, paklusti jai, ritmui, tekstui, taip pamažu ji ims atrodyti kaip mūsų pačių kūrinys. Tad interpretacija yra įsikūnijimas. Šventoji Dvasia nužengia į mūsų gyvenimą ir giedančią sielą. Muzika ir tikėjimas susivienija, kad galėtume giedoti Viešpačiui. Šis įsikūnijimas reikalauja laiko nuskaidrinti ne tiek balsą, kiek širdį. Iš tiesų net tuomet, kai ieškome savo kvėpavimo ritmo, pirmiausia turime išlaisvinti sielą, pašalinti iš kelio visa, kas trukdytų jai ateiti. Pamažu giesmė mus "apims", ji taps ne tik jos autoriaus, bet ir mūsų išraiška. Esame apglėbti to, į kurį kreipiasi mūsų giesmė, Dievo. Per Šventąją Dvasią kukliai ir tvirtai meilė įgyja savo jėgą giesmėje. Tada malda tampa džiaugsminga ir dėmesinga, lengva ir gili.

Visos šalys, džiaugsmingai giedokite Viešpačiui, - džiugias šlovės giesmes užveskit ! (Ps 98, 4)

Paul - Dominique Marcovits

MoMaMo portretas

Trupinėlis

Trupinėlis iš šeštadienio vakarinių šv. Mišių.

Kornelija portretas

Gražu

Kokie gražūs jūs:)) Taip paprasta, bet labai labai tikra. Kviečia į maldą... Ačiū, Monika, kad pasidalinai:)

mm portretas

Tavo

Tavo Žodis tikrai yra žiburys.

Justinatas portretas

Pastebėjimas

Man viskas labai gražu, BET mums tikrai reikia išmokti stovėt arčiau mikrofono, kurie gieda ratuke :)

Vilma portretas

Pirmiausia ne ratuke

Pirmiausia ne ratuke, o puslankyje, Justai :) O aš kažkaip klausausi šitos mūsų giedamos giesmės ir man mes kažkokie... nusilpę? Nežinau ar tinkamas žodis, bet man kažko trūksta. Kažko daugiau iš mūsų vidaus. Arba aš čia tik apie save. Nežinau.

mm portretas

Pasigailėk

Kai mes per daug klausomės savęs ir nebeišgirstam Tavo Žodžio, Viešpatie, pasigailėk.
Kai mūsų tamsa mums tampa patogesnė už Tavo šviesą, Kristau, pasigailėk.
Kai mes nebenorime dalintis viskuo, ką Tu esi mums davęs, su kitu, Viešpatie, pasigailėk.

Gintaute portretas

Dievas yra dvasia...

"Dievas yra dvasia,  ir jo garbintojai turi šlovinti jį dvasia ir tiesa“. (Jn 4, 24)

Karolism portretas

Kalba

Man per tai sako, kad:
1) šlovindamas, giedodamas turiu melstis, o ne tik "dainuoti". Tada šlovinsiu dvasia.

2) Gyventi taip, kad mano giedami žodžiai nebūtų melas, bet būtų tiesa, o taip bus tuo atveju, jeigu su Dievo pagalba gyvensiu tikėjimu, giesmių žodžiais. Pavyzdžiui, jeigu, turėdamas sunkią nuodėmę, giedočiau: "Tu pakvieski, aš neužtruksiu atskubėt" ir visai nesiruoščiau eit Išpažinties - tada meluočiau.

mm portretas

Šlovinti

Šlovinti Dievą giesme ir gyvenimu! Neveltui ir toks tikslas. :)
Ačiū, Karoli.

Karolism portretas

Ačiū

Ačiū Dievui :)

Justinatas portretas

Tavo Žodis

Apsidairiau aplinkui... Ir visur tamsa. Tikrai labai dažnai nežinome kur eit, kaip eit... Ir Dievo Žodis tikrai yra žiburys, kuris nušviečia mūsų kelią. Bet dažnai mūsų tamsa tampa daug "šviesesnė" negu tikroji Šviesa. Kai pasidaro sunku, po truputį išstumiam Šviesą ir bandome savo tamsumui suteikti šviesos įvaizdį.

mm portretas

Ir

Ir kokių tik pasiteisinimų neprisigalvojam...

RU portretas

Slėpynės

Gal tam savo tamsumui ir netaikome šviesos įvaizdžio, tačiau toje prieblandoje tiesiog patogiai jaučiamės?..

Karolism portretas

Jo...

Nors kartais tamsa būna patogi, bet užtat kaip ji žudo...

Kristaus mokinys tamsoje negali išbūti. Jam ten labai nemalonu ir šlykštu.

mm portretas

Žvilgtelkit

Žvilgtelkit dar kartą, po kokiu įrašu čia mes visi susirašinėjam. :)
Klausyti, klausyti reikia...

gabi31 portretas

Dieve, parodyk man kelią...

"Dieve, parodyk man kelią, Dvasia, vesk mane..."

gabi31 portretas

Šlovinimas

Atleiskit už šeštadienį. Taip jau gaunasi, kad aš negaliu dalintis tarp daug žmonių..

Atsimenu, kai buvo sekmadienio rytas ir nebuvo kam giedot psalmės.. Susiradau Jogile, pagiedojom,  o tada prisidirbau(gerąją prasme).. :D Nuo to sekmadienio viskas prasidėjo.. Pradėjau giedoti  ir sekmadienio jaunimo choriuke. Išmokau ne tik balsu, bet ir kitaip.. :)) Dauguma žino, kas ten pasidarė man, bet vien žvilgsniai, šypsenos, tyla ir malda.. Visa tai, mane išmokė siekt to, ką dabar darau. :) Dėkoju Dievui už Jus! :))))

Giesmėse atrandu, ką sunku atrast, o gal net nevisiems įmanoma.. Kažkaip prisilietus prie daugumos dalykų atsirenku geriausius, nors stengiuosi neapleist ir kitų. Jau šeštadienį kad ir kaip ten buvo, bet man "patiko" šlovint  kartu su Tomu :) Ačiū Tau! :))

P.s. Dalinuosi: http://www.youtube.com/watch?v=mY-iRiEP0KM :)))

mm portretas

Nesustoti

Gabija, gerai gal, kad primeni vis, jog čia dar kažkas yra, gyva dar... Pasižiūrėjau, apie ką mes čia tiek laiko. Atrodo, anksčiau tiek gyventa, tiek rašyta, dabar tylu. Negi nieko nevyksta? Vyksta juk. Už liežuvio (ir rankų:)) niekas netemps, kad dalintumėtės, bet nepasilikit visko tik sau. Ypač nebebūnantiems jūsų pasidalinimai gali tapti svarbiu liudijimu. Kad ir man va. :)

Mintį prisiminiau dar. :) Yra toks tėvas Marie-Dominique Philippe. Šventas žmogus. Jonitų bendruomenę įkūrė. :) Jis sako: "Sekti Avinėlį - tai sutikti nieko nematyti ir savo rankose neturėti jokių valdžios vadžių, nevadovauti sau; nesukti nei į kairę, nei į dešinę todėl, kad mums labiau patinka kairė ar dešinė; nesustoti, kai norime, kai pavargstame, kai išsenkame."

mm portretas

Atradimai

Neseniai atradau, labai džiaugiuosi, noriu pasidalinti. :) Šlovintojai "Citipointe Live": galima pasiklausyti ir pasiskaityti. :)

gabi31 portretas

Malda giesme

Dabar, kai pradėjau melstis giesme ne tik šeštadienį, bet ir sekmadienį, nebesugebu "išlaikyti" maldos. Prasideda dainavimas, kas nėra gerai.. Dabar, kai pradedu pradėti vesti žmones į maldą, padėti melstis, negaliu susitelkt į Jį, į Jo Didybę, Šlovę ir Garbę..
Balsas ir visa kita nėra taip svarbu, bet nereiktu pamiršt ir to. Skaudu išgirst, kai žmogus daugelį metų šlovinęs Dievą giesme kalba apie dainavimą ir pan... Čia daug diskutuot galima apie tai, bet gana man jau po lankas skraidyt :D (bet visai norėčiau pakalbėt apie tai (: ).
Galbūt per visus šiuos sunkumus, vėliau išmoksiu visa tai ir dar daugiau..
Nepamirštant dalintis, kviečiu pasidalinti, kaip sekasi melstis giesme ir Jums :)
Priskraidžiau ir pan., bet gal ką suprasit ir pasidalinsit su manim savo patirtimi :))

Regvita portretas

Išbandymas maldoje

Va, Gabija, čia tau siunčia išbandymą susikaupti, ,,išlaikyti'' maldą. :) Kovok. Norint giedoti reikia mokėti ir dainuoti. Gal dėlto tas žmogus kalbėjo apie tai. Bet tu juk turi daugelį kitų pavyzdžių, tad nesiskaudink savo širdies. Įžvelk gerus dalykus, kurie tave moko.  Kaip daug kartų sakėm, kad technika yra labai svarbi giedant... Antras levelis yra melstis giesme ir dar vesti. :) Reikia melstis už tai, kad galėtum vesti šlovinimą. Kaip Biblijoje yra rašoma, kad nesiruošk tam, bet pati Šventoji Dvasia į tavo lūpas įdės žodžius, kuriuos tu tarsi. Dar, norint ,,išlaikyti'' maldą giesme, reikia melstis ir ne giesme. :)))) Kiek galim tau padėti, tai palaikyti maldoje. ;)

gabi31 portretas

Ačiū

Kai susitiksim, gal papasakosiu plačiau kaip ten kas.. Ačiū Tau. :)

gabi31 portretas

:)

gabi31 portretas

ŠDAD 2014

web sprendimas c-4