Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos atlaidai

2019 m. lapkričio 17 d.
Molėtų bažnyčioje buvo švenčiami Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos atlaidai. Šv. Mišių aukai vadovavo ir pamokslą sakė Kaišiadorių vyskupijos kancleris kunigas Gediminas Tamošiūnas. Po atlaidų iškilmės Molėtų parapijos namuose vyko molėtiškės Anastazijos Kuliešovaitės skudurinių lėlių parodos atidarymas, žuviene bei namine raugo duona vaišino mindūniškė Irena Jurgelianec, koncertavo Kęstutis Kuzmickas ir Alfredas Narušis. 

Linos Gaižutienės nuotraukos ir tekstas

Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos atlaidai
Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos atlaidai
Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos atlaidai
Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos atlaidai
Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos atlaidai
Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos atlaidai
Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos atlaidai
Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos atlaidai
Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos atlaidai
Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos atlaidai
Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos atlaidai
Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos atlaidai
Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos atlaidai
Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos atlaidai
Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos atlaidai
Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos atlaidai
Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos atlaidai
Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos atlaidai
Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos atlaidai
Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos atlaidai
Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos atlaidai
web sprendimas c-4