Šv. Antano altoriaus atnaujinimas

2017 m. sausio 9 d.
Molėtų bažnyčioje prasidėjo šoninio šv. Antano altoriaus parengiamieji restauravimo darbai, kuriuos atliks aukščiausios kategorijos Vytauto Kubiliaus kilnojamųjų kultūros vertybių restauravimo įmonė. Darbų pradžia buvo aptarta dalyvaujant monsinjorui Kęstučiui Kazlauskui, Vytautui Kubiliui bei vienam iš geriausių auksuotojų Lietuvoje - Arvydui Paulioniui.
Šv. Antano altoriaus restauracijos projektas buvo patvirtintas gruodžio mėnesio viduryje. Gruodžio 15 dieną buvo pasirašyta darbų atlikimo sutartis su V. Kubiliaus restauravimo įmone ir netrukus buvo gautas Kaišiadorių vyskupijos kurijos leidimas vykdyti restauravimo darbus. Iš viso bus atlikta darbų už 14996.81 eurą. Altorių puošęs šv. Antano paveikslas jau išgabentas į Prano Gudyno restauravimo centrą. Restauravimo įmonė įsipareigojo atlikti darbus iki birželio mėnesio pradžios - šv. Antano atlaidų bei Molėtų bažnyčios 110 metų jubiliejaus paminėjimo. 

Tekstas ir nuotraukos Linos Gaižutienės

Šv. Antano altoriaus atnaujinimas
Šv. Antano altoriaus atnaujinimas
Šv. Antano altoriaus atnaujinimas
Šv. Antano altoriaus atnaujinimas
Šv. Antano altoriaus atnaujinimas
Šv. Antano altoriaus atnaujinimas
web sprendimas c-4