Iš pasirengimo Sutvirtinimo sakramentui

Raktažodžiai:
2024 m.

Su sutvirtinamaisiais turėjome ne tik įprastas pamokėles, bet ir organizavome įvairias veiklas, kurios prisidėjo prie mūsų dvasinio augimo ir bendruomenės stiprinimo.

Lapkričio 23 d. paminėjome Negimusio kūdikio dieną. Dalyvavome šv. Mišiose, kuriose uždegėme žvakutes už negimusius kūdikius, pagerbdami jų atminimą.

Prieš šv. Kalėdas aplankėme slaugos skyriaus ligonius ir suorganizavome akciją „Padovanok Kalėdaitį“, kurios metu dalinomės šiluma ir džiaugsmu su tais, kuriems to labiausiai reikia.

Gavėnios laikotarpiu mokėmės eiti Kryžiaus kelią bažnyčioje, gilindamiesi į Kristaus kančią ir atpirkimą.

Prieš Verbų sekmadienį uždegėme žvakutes ant kunigų kapų, prisimindami ir pagerbdami mūsų dvasinius vedlius.

Gegužės 3 d. dalyvavome Kaišiadorių Jaunimo Centro (KVJC) organizuotame renginyje „Gyvoji maldos grandinė“. Adoracijos metu meldėme Šv. Jono Pauliaus II, KVJC globėjo, ir vyskupijos palaimintojo Mykolo Giedraičio užtarimo.

Gegužės 11 d. dalyvavome KVJC organizuotoje Sutvirtinamųjų dienoje, vykusioje Žiežmariuose ir Kaišiadoryse. Aktyviai dalyvavome piligriminiame žygyje - Eucharistinėje procesijoje iš Žiežmarių į Kaišiadoris, stiprindami savo tikėjimą ir vienybę.

Danutė Pundienė

Iš pasirengimo Sutvirtinimo sakramentui
Iš pasirengimo Sutvirtinimo sakramentui
Iš pasirengimo Sutvirtinimo sakramentui
Iš pasirengimo Sutvirtinimo sakramentui
Iš pasirengimo Sutvirtinimo sakramentui
Iš pasirengimo Sutvirtinimo sakramentui
Iš pasirengimo Sutvirtinimo sakramentui
Iš pasirengimo Sutvirtinimo sakramentui
Iš pasirengimo Sutvirtinimo sakramentui
Iš pasirengimo Sutvirtinimo sakramentui
Iš pasirengimo Sutvirtinimo sakramentui
web sprendimas c-4