Parapijos jaunimas Raudondvaryje

2019 m. sausio 26-27 d.
Parapijos jaunimas dalyvavo Pasaulio jaunimo dienų (PJD) renginyje „Hola, Lietuva! Labas, Panama”.
Molėtų parapijos sutvirtinamieji, vadovaujami Molėtų dekanato katechetų koordinatorės Danutės Pundienės, dalyvavo PJD renginyje „Hola, Lietuva! Labas, Panama” vykusiame Raudondvario dvare. Jaunimas kartu meldėsi, giedojo religines giesmes, vyko Susitaikinimo vakaras. Iš Panamos į jaunus žmones kreipėsi PJD dalyvaujantys vyskupai, buvo laukiama tiesioginio ryšio su popiežiumi Pranciškumi, kuris kreipėsi į viso pasaulio jaunimą. Taip pat vyko įvairios pramogos jaunimui. Populiari “Parranda Polar” grupė linksmino jaunimą ispaniška muzika ir dainomis. Renginyje dalyvavusios molėtiškės Austėja, Ieva sakė, kad tokie renginiai suteikia jaunimui drąsos pasakyti Jėzui „Taip“. Ameliją labai palietė jaunų žmonių liudijimai, o Adriana, Aurelija džiaugėsi didžiule jaunų žmonių bendrystės galia. Pasak Miglės, tokie renginiai suteikia galimybę ugdyti save kitoje aplinkoje, O Dominykui buvo gera ir saugu dideliame bendraminčių rate. Emilija kalbėjo, kad per tas dvi dienas ji apmąstė visus savo sunkumus, suprato meilės reikšmę ir dar labiau pradėjo vertinti jai svarbius žmones, o Gintarei buvo gera pasijusti savimi, jausti šilumą, vidinį tarpusavio bendravimą.

Parapijos jaunimas Raudondvaryje
Parapijos jaunimas Raudondvaryje
Parapijos jaunimas Raudondvaryje
Parapijos jaunimas Raudondvaryje
Parapijos jaunimas Raudondvaryje
web sprendimas c-4