Pasirengimas centrinio altoriaus atnaujinimui

2017 m. spalio m.
Parapijos klebono monsinjoro Kęstučio Kazlausko iniciatyva Molėtų šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje buvo surengtas pasitarimas dėl didžiojo - centrinio altoriaus atnaujinimo darbų. Aptarime dalyvavo aukščiausios kategorijos kilnojamųjų kultūros vertybių restauratorius Vytautas Kubilius, kurio įmonė atliko Molėtų bažnyčios vidaus dažymo darbus bei atnaujino šoninius altorius, taip pat atvyko polichromijos tyrėjas Vytautas Raila, Molėtų rajono savivaldybės paveldosaugininkė Nijolė Stalnionienė, restauratorius Valentinas Kurpė, restauravęs Molėtų bažnyčios šoninius Švč. Mergelės Marijos ir šv. Antano altorius. Artimiausiu metu planuojama pasirašyti sutartį dėl aptartų darbų atlikimo.

Linos Gaižutienės tekstas ir nuotraukos

Pasirengimas centrinio altoriaus atnaujinimui
Pasirengimas centrinio altoriaus atnaujinimui
Pasirengimas centrinio altoriaus atnaujinimui
Pasirengimas centrinio altoriaus atnaujinimui
Pasirengimas centrinio altoriaus atnaujinimui
Pasirengimas centrinio altoriaus atnaujinimui
web sprendimas c-4