Vyskupų vizitas

Raktažodžiai:

2012 m. rugsėjo 5 d.
2012 m. rugsėjo 4 - 6 d. Kaišiadorių vyskupijoje vyko Lietuvos vyskupų konferencijos Ryšių su Lenkijos vyskupų konferencijos tarybos, dalyvaujant Baltarusijos bei Latvijos vyskupams, susitikimas. Šio susitikimo tikslas - susipažinti su vykdoma sielovada bei plėtoti draugiškus ryšius tarp skirtingų kraštų tikinčiųjų.
Lydimi Kaišiadorių vyskupo Jono Ivanausko, svečiai vyskupai lankėsi Molėtų parapijoje.

Vyskupų vizitas
Vyskupų vizitas
Vyskupų vizitas
Vyskupų vizitas
Vyskupų vizitas

Komentarai

mm portretas

Ir

Ir kokius gerus ganytojus visgi Viešpats mums siuntė... :)

web sprendimas c-4