Vyskupo vizitas

2017 m. lapkričio 13 d.

Molėtų parapijoje lankėsi Kaišiadorių vyskupijos vyskupas Jonas Ivanauskas bei vyskupijos generalvikaras monsinjoras Algirdas Jurevičius. Vyskupas, vykdęs kanoninę vizitaciją, susitiko su parapijos pastoracinės tarybos nariais, parapijoje veikiančių organizacijų atstovais bei parapijiečiais. Susitikimo, vykusio Molėtų parapijos namuose, pradžioje apie parapijoje vykdoms veiklas, atliktus bei planuojamus darbus kalbėjo parapijos klebonas monsinjoras Kęstutis Kazlauskas. Pasak Molėtų parapijos klebono, parapijoje yra 7500 gyventojų, iš kurių tikinčiųjų - 6500. Bažnyčią lankančiųjų apie 10 proc. Monsinjoras paminėjo, kiek vaikų šiuo metu rengiami Pirmajai komunijai, kiek yra pasiryžusių priimti Sutvirtinimo sakramentą. Daug dėmesio buvo skirta mokymo įstaigose tikybos pamokų lankymui. Taip pat monsinjoras pristatė pastoracinės, ekonominės tarybų narius, katalikiškų organizacijų, draugijų, grupių veiklą, didžiavosi parapijos „vizitine kortele“ - Molėtų bažnyčios choru, pasidžiaugė atnaujintais šoniniais įėjimais į bažnyčią, restauruotais šoniniais altoriais, sutvarkytomis Molėtų parapijos namų prieigomis, bažnyčioje įrengta signalizacija ir priešgaisrinės apsaugos sistema. Monsinjoras akcentavo ir glaudų bendradarbiavimą su Molėtų rajono savivaldybe, bendrai su Molėtų kultūros centru rengiamus muzikos festivalius, koncertus. Kaišiadorių vyskupas J. Ivanauskas vizitacijos metu betarpiškai bendravęs su Molėtų parapijos „Carito“, „“Šeimos centro“, "Motinos maldoje“ ir kt. organizacijų bei grupių vadovėmis, atstovėmis, pastoracinės tarybos nariais, akcentavo gebėjimą organizuoti veiklas, džiaugėsi aktyvumu, noru dalyvauti katalikiškuose renginiuose bei pabrėžė Molėtų bažnyčios choro profesionalumą ir tai, kad šis choras reprezentuoja ne tik Molėtų parapiją, bet ir Kaišiadorių vyskupiją. Taip pat vyskupas kalbėjo bei pasakojo apie Teofiliaus Matulionio paskelbimo Palaimintuoju iškilmių organizavimą, paminėjo, kad generalvikaras monsinjoras Algirdas Jurevičius tęsia ir nuolat papildo kanonizacijos bylą dėl Palaimintojo Teofiliaus Matulionio paskelbimo Šventuoju. Vizitacijos pabaigoje svečiai iš vyskupijos Molėtų parapijos aktyvui linkėjo ramaus artėjančio Advento laikotarpio ir gražios šv. Kalėdų šventės. 

Linos Gaižutienės tekstas ir nuotraukos

Vyskupo vizitas
Vyskupo vizitas
Vyskupo vizitas
Vyskupo vizitas
Vyskupo vizitas
Vyskupo vizitas
Vyskupo vizitas
Vyskupo vizitas
web sprendimas c-4