2014 m. balandžio 17 d.
Didžiojo Ketvirtadienio pamaldos Molėtų bažnyčioje.

Gražinos Maciulevičienės nuotraukos

2014 m. kovo 11 d.
Šv. Jono Bosko relikvijų piligriminė kelionė pasiekė Molėtus.

Gražinos Maciulevičienės nuotraukos

2014 m. vasario 16 d.
Minint Lietuvos Valstybės atkūrimo dieną, Molėtų rajono meras Stasys Žvinys paskelbė, jog rajono savivaldybės sprendimu mons. Kęstutis Kazlauskas yra išrinktas Molėtų rajono garbės piliečiu už jo aktyvumą, svarų kultūrinį, dvasinį indėlį į bendruomenės gyvenimą, nuopelnus asmeninėje veikloje bei bažnytinio paveldo saugojimą. Mons. K. Kazlauskui meras įteikė garbės piliečio ženklą.
Šventės metu skambėjo Mokslų akademijos choro atliekami kūriniai.

Laimono Ažubalio nuotraukos

2014 m. sausio 13 d.

Gražinos Maciulevičienės nuotraukos

2013 m. lapkričio 24 d.
Molėtų šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios choro, vadovaujamo Violetos Zutkuvienės, 20-mečio jubiliejinis koncertas.

Gražinos Maciulevičienės nuotraukos
 

2013 m. gruodžio 24 d.
Kūčių vakaro Piemenėlių šv. Mišios.

Ūlos Urbonavičiūtės nuotraukos

2013 m. birželio 16 d.
Šv. Antano Paduviečio atlaidai ir Sutvirtinimo sakramento teikimas.

Monikos Kazlauskaitės nuotraukos

2013 m.

Gražinos Maciulevičienės nuotraukos

2013 m. kovo 31 d.
Viešpaties Jėzaus Kristaus Prisiskėlimo iškilmė.

Gražinos Maciulevičienės nuotraukos

 

2013 m. kovo 30 d.
Velykų vigilijos pamaldos Molėtų bažnyčioje.

Gražinos Maciulevičienės ir Ūlos Urbonavičiūtės nuotraukos

web sprendimas c-4