2013 m. kovo 29 d.
Kristaus Kančios pamaldos Didijį Penktadienį.

Gražinos Maciulevičienės nuotraukos

 

2013 m. kovo 28 d.
Didijį Ketvirtadienį, Eucharistijos ir Kunigystės įsteigimo dieną, parapijiečiai sveikino kunigus.

Gražinos Maciulevičienės nuotraukos.
 

2013 m. sausio 16 d.
Misijos "Vilties vaikai" metu Molėtų bažnyčioje lankėsi šv. Jono kongregacijos tėvas Antanas CSJ.

2012 m. gruodžio 24 d.
Piemenėlių šv. Mišios ir Kalėdų senelio apsilankymas Molėtų bažnyčioje.

2012 m. lapkričio 18 d.
Šventėme Aušros Vartų Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos atlaidus.
Atlaiduose svečiavosi ir pamokslą sakė diak. Tadas Piktelis.

Po šv. Mišių vyko tautos dainiaus Jono Mačiulio-Maironio 150-ųjų gimimo metinių minėjimas.
Renginį vedė Danutė Gančierienė.

2012 m. lapkričio 11 d.
Molėtų bažnyčioje giedojo Vilniaus arkikatedros bazilikos Jaunimo choras.

2012 m. spalio 21 d.
Parapijos namuose įvyko susitikimas su aktore Doloresa Kazragyte.

2012 m. rugpjūčio 14-19 d.
Kartu su Kaišiadorių vyskupijos jaunimu mūsų parapijos jaunimas leidosi į piligriminį žygį Varkalės - Pivašiūnai.

2012 m. rugsėjo 5 d.
2012 m. rugsėjo 4 - 6 d. Kaišiadorių vyskupijoje vyko Lietuvos vyskupų konferencijos Ryšių su Lenkijos vyskupų konferencijos tarybos, dalyvaujant Baltarusijos bei Latvijos vyskupams, susitikimas. Šio susitikimo tikslas - susipažinti su vykdoma sielovada bei plėtoti draugiškus ryšius tarp skirtingų kraštų tikinčiųjų.
Lydimi Kaišiadorių vyskupo Jono Ivanausko, svečiai vyskupai lankėsi Molėtų parapijoje.

2012 m. liepos 1 d.
XI-asis Sakralinės muzikos festivalis "Šlovinkime Viešpatį stygomis ir dūdomis" prasidėjo įspūdingu vokalinio ansamblio "Balsai" koncertu.

2012 m. liepos 22 d.
Koncertavo Molėtų kultūros centro mišrus vokalinis ansamblis "A Cappella"
(vadovė Violeta Zutkuvienė).

web sprendimas c-4