2012 m. liepos 15 d.
Eikime į Jo artumą su padėka, iš džiaugsmo traukime šlovės giesmes!
(Ps 95, 2)

2012 m. birželio 17 d.
Šventėme šv. Antano atlaidus Molėtų bažnyčioje.
Atlaiduose lankėsi Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas ir teikė Sutvirtinimo sakramentą.

2012 m. birželio 13 d.
Molėtų parapijoje lankėsi Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas ir atliko kanoninę parapijos vizitaciją.
 

2012 m. gegužės 6 d.
Molėtų vaikų ir jaunimo muzikinė dovana mamytėms "Nupiešiu vaivorykštę mamai".

2012 m. balandžio 8 d.
Velykų rytas Molėtų bažnyčioje.

2012 m. balandžio 7 d.
Velykų vigilijos pamaldos Molėtų bažnyčioje.

2012 m. balandžio 6 d.
Kristaus Kančios pamaldos.

2012 m. vasario 17 d.
Molėtų vardo paminėjimo istoriniuose šaltiniuose 625-ųjų sukaties metinių proga Molėtų bažnyčios bokšte atidarytas muziejus. Molėtų krašto muziejaus darbuotojų pagalba paruoštus muziejaus eksponatus bei liturginių drabužių parodą Parapijos namuose pristatė klebonas mons. Kęstutis Kazlauskas. Molėtų istoriją trumpai apžvelgė VU Komunikacijos fakulteto doc. dr. Rimvydas Laužikas.

2012 m. sausio 13 d.
Šv. Mišių auka ir Molėtų menų mokyklos atlikėjų koncertas Laisvės gynėjų dienai atminti.

2011 m. gruodžio 24 d.
Piemenėlių šv. Mišios ir Kalėdų Senelio apsilankymas Molėtų bažnyčioje.

web sprendimas c-4