2011 m. sausio 22 - 23 d.
Molėtų parapijos jaunimo ir Kaišiadorių vyskupijos jaunimo komandos (KVJK) savaitgalis.

2011 m. sausio 3 d.
(Algimanto Čižos nuotraukos)

Molėtų bažnyčioje vokalinis ansamblis "Inmezzo" pristatė savo atliekamų kūrinių kompaktinę plokštelę "Tikėjimu, meile ir viltimi", dedikuotą prieš metus sudegusios Labanoro bažnyčios atstatymui. Įsigiję minėtą kompaktinę plokštelę paremia Labanoro bažnyčios atstatymą.

Parapijos namuose atidaryta nuotraukų paroda "Labanoro bažnyčia buvo ir bus".

2010 m. gruodžio 24 d.
(Ūla Urbonavičiūtė)

2010 m. lapkričio 2 d.
(Justė Urbonavičiūtė)

2010 m. spalio 2 d.
(Justė Urbonavičiūtė)

2010 m. rugsėjo 12 d.
Ūlos Urbonavičiūtės nuotraukos

Šventėme Švč. Mergelės Marijos Vardo atlaidus. Šv. Mišias aukojo ir primicijinį palaiminimą suteikė neopresbiteris Laurynas Visockas. Šventės metu grojo Vidaus reikalų ministerijos Reprezentacinis orkestras.

2010 m. rugpjūčio 2 - 7 d.
Sąmoningas tarnavimas Dievui giesme - tai ne tik melodija, bet ir žodžių prasmė, giedama širdimi, skatinanti atsiliepti ir atitinkamai elgtis.

Šlovinimas giesmėmis, buvo pagrindinė stovyklos tema, persmelkianti Eucharistijos šventimą, ryto bei vakaro maldas, praktinius užsiėmimus ir mokymus.

2010 m. rugpjūčio 1 d.
Šiandien Molėtų šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje įvyko baigiamasis 9-ojo sakralinės muzikos festivalio "Šlovinkime Viešpatį stygomis ir dūdomis" koncertas.

E. Lemaigre, F. A. Guilmant, J. S. Bach, C. M. Widor kūrinius vargonais atliko svečias iš Norvegijos Wolfram Syre.

2010 m. liepos 26 d.
Jaunimo piligrimystė į Kryžių kalną su padėka už visus džiaugsmus.

2010 m. liepos 25 d.
Tęsiasi 9 - asis sakralinės muzikos festivalis. Šiandien Molėtų šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje vargonavo svečias iš Italijos Fausto Caporali.

F. Caporali yra pagrindinis Kremonos katedros vargonininkas, Turino konservatorijos vargonų ir grigališkojo choralo dėstytojas. Koncerto programoje skambėjo Girolamo Frescobaldi, Antonio Vivaldi, Padre Davide da Bergamo, Ottorino Respigni ir paties Fausto Caporali kūriniai.

web sprendimas c-4