2010 m. birželio 24-27 d.
(Laura Vaišvilaitė)

Lietuvos jaunimo dienos Panevėžyje "Kelkis ir eik"

2010 m. liepos 6 d.
Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną 21 valandą visoje Lietuvoje skambėjo Tautiška giesmė. Garbingai ir pakiliai molėtiškiai šią giesmę giedojo susirinkę Molėtų bažnyčioje.

2010 m. liepos 6 d.
Įvyko 9 - ojo sakralinės muzikos festivalio "Šlovinkime Viešpatį stygomis ir dūdomis" antrasis koncertas.

Kūrinius atliko Kaišiadorių vyskupijos Darsūniškio parapijos klebonas kanauninkas Petras Linkevičius. Po koncerto gerbiamas svečias vadovavo šv. Mišių aukai.

2010 m. birželio 27 d.
Molėtų šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje prasidėjo 9 - asis sakralinės muzikos festivalis "Šlovinkime Viešpatį stygomis ir dūdomis".

Atidarymo koncerte kūrinius atliko solistė Regina Šilinskaitė ir vargonininkė Diana Encienė.

2010 m. birželio 20 d.
21 Molėtų parapijos vaikas priėmė Pirmąją šv. Komuniją

2010 m. birželio 6 d.
23 Molėtų parapijos vaikai priėmė Pirmąją šv. Komuniją

2010 m. birželio 4 d.
(Justė Urbonavičiūtė)

2010 m. gegužės 30 d.
9 Molėtų parapijos vaikai priėmė Pirmąją šv. Komuniją

web sprendimas c-4