2017 m. balandžio 13 d.
Didžiojo Ketvirtadienio pamaldos Molėtų bažnyčioje.

Gražinos Maciulevičienės nuotraukos

2017 m. balandžio 9 d.
Verbų sekmadienio iškilmė Molėtų bažnyčioje.

Gražinos Maciulevičienės nuotraukos

2017 m. balandžio 1 d.
Molėtų bažnyčioje vyko Molėtų dekanato Caritas narių rekolekcijos.
Šv. Mišias aukojo bei paskaitą parapijos namuose skaitė kunigas Mozė Mitkevičius. 

Linos Gaižutienės nuotraukos

2017 m. kovo mėnuo
Kovo 19 d. Molėtų parapija išlydėjo vikarą kun. Mindaugą Grendą į Kaišiadorių parapiją, o kovo 26 d. sutiko naująjį vikarą kun. Lauryną Visocką, kuris lig šiol ėjo Elektrėnų parapijos vikaro pareigas.

Gražinos Maciulevičienės nuotraukos

2017 m. kovo 5 d.
Iškilmingoms atlaidų šv. Mišioms vadovavo Kaišiadorių vyskupijos kurijos kancleris 
kun. Gediminas Tamošiūnas.

Gražinos Maciulevičienės nuotraukos

2017 m. vasario 15 d.
Molėtų parapijos vikaras kun. Algirdas Akelaitis šventė 40-ąjį gimtadienį.

Gražinos Maciulevičienės nuotraukos

2017 m. vasario 5 d. 

2017 m. sausio 9 d.
Molėtų bažnyčioje prasidėjo šoninio šv. Antano altoriaus parengiamieji restauravimo darbai, kuriuos atliks aukščiausios kategorijos Vytauto Kubiliaus kilnojamųjų kultūros vertybių restauravimo įmonė. Darbų pradžia buvo aptarta dalyvaujant monsinjorui Kęstučiui Kazlauskui, Vytautui Kubiliui bei vienam iš geriausių auksuotojų Lietuvoje - Arvydui Paulioniui.

2017m. sausio 8 d.
Molėtų parapijos namuose atidaryta Utenos socialinės globos namų gyventojų kūrybos darbų paroda. Ekspozicijoje -  kelios dešimtys įvairaus stiliaus, įvairia technika atliktų rankdarbių. Paroda veiks iki sausio mėnesio pabaigos. 

Linos Gaižutienės nuotraukos

web sprendimas c-4