2014 m. gruodžio 24 d.
Piemenėlių šv. Mišios Molėtų bažnyčioje.

Ūlos Urbonavičiūtės nuotraukos

Sakralinės muzikos festivalis "Šlovinkime Viešpatį stygomis ir dūdomis" 2014 m.

2014 m. rugsėjo 14 d. - lapkričio 16 d. koncertai

2014 m. spalio 2 d.
Minint Angelų Sargų dieną, Molėtų bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios už policijos pareigūnus.

2014 m. rugsėjo 14 d.
Švč. Mergelės Marijos Vardo atlaidai Molėtų bažnyčioje.

Gražinos Maciulevičienės nuotraukos

2014 m. rugsėjo 7 d.
Mildos Grigonytės koncertas Molėtų bažnyčioje.

Gražinos Maciulevičienės nuotraukos

2014 m. liepos 13 d.
Molėtų bažnyčioje giedojo Londono Emanuelio koplyčios choras.

Vadovas ir dirigentas Jonathan Holmes
Vargonininkas Simon Gregory

Gražinos Maciulevičienės nuotraukos

2014 m. birželio 29 d.
Šv. apaštalų Petro ir Povilo atlaidai Molėtų bažnyčioje.
Atlaiduose dalyvavo Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas ir teikė Sutvirtinimo sakramentą.

Gražinos Maciulevičienės nuotraukos

2014 m. birželio 2 d.
Buvo minimos klebono kun. Kęstučio Kazlausko 28-osios kunigystės metinės.
Po iškilmingų šv. Mišių parapijiečiai sveikino kleboną ir atvykusius kurso draugus.

Gražinos Maciulevičienės nuotraukos
 

2014 m. balandžio 20 d.
Kristaus Prisikėlimo iškilmė Molėtų bažnyčioje.

Gražinos Maciulevičienės nuotraukos
 

2014 m. balandžio 19 d.
Velykų vigilijos pamaldos Molėtų bažnyčioje.

Gražinos Maciulevičienės ir Ūlos Urbonavičiūtės nuotraukos

web sprendimas c-4