Antrasis advento sekmadienis

Raktažodžiai:

Amžinasis Dievas ir šiandien nepaliauja kalbėjęs mums ir laukęs mūsų atsako...

Melskime atvirumo bei drąsos priimti Dievo Žodį ir pagal jį gyventi. Pasitikėkime Viešpaties pažadu nuskaidrinti gaubiančias žemę sutemas ir atnaujinti žmonijos veidą.

Dieve, sukūręs pasaulį ir žmonių giminę, Tu per visus amžius ieškojai kelių į žmogaus širdį. Iš kartos į kartą Tu kalbinai išrinktąją Izraelio tautą savo nuostabiais darbais ir savo pranašų žodžiais. O kai prisiartino malonės metas, Tu prabilai per savo mylimąjį Sūnų, gimusį iš moters ir visa kuo, išskyrus nuodėme, tapusį panašiu į mus. Tai buvo Tavo, Tėve, svarbiausias Žodis, nes per Jį pamatėme, koks esi mums ištikimas ir geras. Visi Šventieji Raštai išsipildė Jame, o tūkstantmečiai žmonijos lūkesčiai ir viltys tapo didinga tikrove, kai savo Krauju nuplovęs mūsų kaltes, Jis dosniai išliejo mums savosios Dvasios. Mes laukiame tos dienos, kada galėsime išvysti Tave, Dieve, veidas į veidą ir džiaugtis Tavo šviesybėje per amžius.

web sprendimas c-4