Artėjančių švenčių šv. Mišių laikas

Raktažodžiai:

Kūčių vakarą (gruodžio 24 d.) Piemenėlių šv. Mišios 21 val.

Pirmąją šv. Kalėdų dieną (gruodžio 25 d.) šv. Mišios 9 val. ir 18 val.

Antrąją šv. Kalėdų dieną (gruodžio 26 d.) - šv. Šeimos šventė - šv. Mišios 9 val. ir 11 val.

Gruodžio 31 d. 18 val. Padėkos Mišios už 2010 metus (19 val. - 20 val. Švč. Sakramento adoracija)

Sausio 1 d. - Švč. Mergelė Marija, Dievo Gimdytoja - šv. Mišios 10 val. ir 18 val. 
Melsime Dievo palaimos Naujiesiems 2011 metams

Sausio 2 d. Trijų Karalių iškilmė. Šv. Mišios 9 val. ir 11 val.

web sprendimas c-4