Artėjančių švenčių pamaldų laikas

Raktažodžiai:

Balandžio 21 d. Didysis Ketvirtadienis (Paskutinės vakarienės Mišios)
Eucharistijos ir Kunigystės įsteigimo diena

Šv. Mišios 18 val.

Balandžio 22 d. Didysis Penktadienis

Kristaus Kančios pamaldos 18 val. (rinkliava šv. Žemei)

Esant galimybei, 15 val. kviečiame ateiti į Parapijos namus, kur bus rodomas filmas "Kristaus kančia".

Balandžio 23 d. Didysis Šeštadienis

Nuo pat ryto 10 val. bažnyčios šventoriuje bus užkurtas laužas. Šią dieną kviečiame atsinešti ir sudeginti nenaudojamas sakramentalijas: pašventintus senus kryžius, paveikslus, žolynus ir pan.

Saulei nusileidus (20.40 val.) prie šventoriuje sukurto laužo prasidės Velykų vigilijos pamaldos. Čia bus šventinama ugnis - turėkite degtukų pašventinimui. Atsineškite žvakes Krikšto pažadų atnaujinimui. Velyknakčio pamaldose bus pašventintas Jūsų atsineštas vanduo bei velykiniai valgiai.

Balandžio 24 d. Viešpaties Prisikėlimas (Velykos)

Šv. Mišios 8 val.

Balandžio 25 d. Velykų antroji diena

Šv. Mišios 11 val. ir 19 val.

Nuo balandžio 25 d. vakarinės šv. Mišios 19 val.

web sprendimas c-4