Artėjančių švenčių pamaldų laikas

Kovo 28 d. Didysis Ketvirtadienis (Paskutinės vakarienės Mišios)

Eucharistijos ir Kunigystės įsteigimo diena - šv. Mišios 18 val.

Kovo 29 d. Didysis Penktadienis

Kristaus Kančios pamaldos 18 val. (rinkliava skirta šv. Žemei)

Kovo 30 d. Didysis Šeštadienis

10 val. bažnyčios šventoriuje bus užkurtas laužas.
Šią dieną kviečiame atsinešti ir sudeginti pašventintas, bet nenaudojamas sakramentalijas -
senus kryžius, paveikslus, žolynus ir pan.

Velykų vigilijos pamaldos prasidės 18.52 val. (saulei nusileidus) prie šventoriuje sukurto laužo.
Bus šventinama ugnis - turėkite degtukų pašventinimui.
Atsineškite žvakes Krikšto pažadų atnaujinimui.
Velyknakčio pamaldose bus pašventintas Jūsų atsineštas vanduo bei velykiniai valgiai.

Kovo 31 d. Viešpaties Prisikėlimas (Velykos)

Šv. Mišios 8 val.

Balandžio 1 d. Velykų antroji diena

Šv. Mišios 10 val. ir 19 val.

Nuo balandžio 1 d. vakarinės šv. Mišios 19 val.

web sprendimas c-4