Baigiamasis festivalio koncertas

Lapkričio 16 d. Molėtų bažnyčioje vyks baigiamasis sakralinės muzikos festivalio
"Šlovinkime Viešpatį stygomis ir dūdomis" koncertas.

Atlikėjai: Diana Encienė (vargonai) ir Asta Krikščiūnaitė (sopranas).

Pradžia 12.30 val.

web sprendimas c-4