Balandžio 10 d.

Raktažodžiai:

Šią širdžių džiaugsmo dieną visus kviečiame į iškilmingas padėkos šv. Mišias už visus, prisidėjusius prie mūsų bažnyčios atnaujinimo ir gražinimo.

Iškilmėms vadovaus Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, dalyvaus vyskupas emeritas Juozas Matulaitis ir svečiai kunigai, giedos Molėtų parapijos choras, giesmėmis džiugins kraštietė operos solistė Regina Šilinskaitė, vargonuos Diana Encienė. Bažnyčioje bus atidengta atminimo lenta, įamžinanti mūsų bažnyčios istoriją, ją puoselėjusius kunigus, aukotojus ir mecenatus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

web sprendimas c-4