Balandžio 30 d.

Raktažodžiai:

Molėtų šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje vyks Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos dainavimo
mokytojų Laimos Domeikaitės ir Reginos Šilinskaitės jaunųjų dainininkų koncertas
"Dieve, leisk, kad gyvenčiau Tau".
Koncertmeisteris Vincenzo De Martino.

Pradžia 11.20 val.

web sprendimas c-4