Biblijos skaitymo vakarai

Molėtų bibliotekoje (Inturkės g. 4) nuo lapkričio 22 d. kas antrą antradienį vyks
Biblijos skaitymo vakarai su kunigu Algirdu Akelaičiu.

Pradžia 17 val.

web sprendimas c-4