Birželio 1 d.

Raktažodžiai:

Molėtų parapijos klebonas mons. Kęstutis Kazlauskas kartu su kurso draugais minės
37-ąją kunigystės sukaktį. 
Molėtų bažnyčioje 18.00 val. bus švenčiama Eucharistija, dėkojant už kunigystės dovaną.

web sprendimas c-4