Birželio 15 d.

Raktažodžiai:

Šį penktadienį rytinių šv. Mišių nebus. Kunigai išvyksta į Pivašiūnus.

Vakarinės šv. Mišios įprastu laiku - 19 val. Švęsime Švč. Jėzaus Širdies iškilmę.

web sprendimas c-4