Birželio 22 d.

Palaimintojo Teofiliaus Matulionio 150 metų gimimo sukakties šventimas Alantoje.
Kvietimas vykti į piligriminę kelionę drauge su parapijiečiais
10.30 val. Kudoriškyje prie kryžiaus - birželinės pamaldos
11.30 val. Rožinis Alantos bažnyčioje
12.00 val. šv. Mišios Alantos bažnyčioje
Po šv. Mišių pal. Teofiliaus mamos Onos Juočepytės Matulionienės kapo aplankymas.
 
Po iškilmės, - agapė su parapijiečiais Aukštaitijos profesinio rengimo centre (Technikumo g. 2).
web sprendimas c-4