Birželio 27 d.

Tituliniai šv. apaštalų Petro ir Povilo atlaidai.
Votyva - 8.30 val. Suma - 10.30 val.
Sumos šv. Mišioms vadovaus J. E. vyskupas emeritas Juozapas Matulaitis.

Prieš šv. Mišias vyks Eucharistinė procesija.

web sprendimas c-4