Didžiojo Tridienio pamaldų laikas

Balandžio 17 d. Didysis Ketvirtadienis (Paskutinės vakarienės Mišios)

Eucharistijos ir Kunigystės įsteigimo diena
Šv. Mišios 18 val.

Balandžio 18 d. Didysis Penktadienis

Kristaus Kančios pamaldos 18 val. (rinkliava skirta šv. Žemei)

Balandžio 19 d. Didysis Šeštadienis

Nuo 10 val. iki Velykų vigilijos vyks Švč. Sakramento adoracija prie Kristaus kapo.

Nuo pat ryto bažnyčios šventoriuje bus užkurtas laužas.
Šią dieną kviečiame atsinešti ir sudeginti pašventintas, bet nenaudojamas sakramentalijas -
senus kryžius, paveikslus, žolynus ir pan.

Velykų vigilijos pamaldos prasidės 20.27 val. (saulei nusileidus) prie šventoriuje sukurto laužo.
Bus šventinama ugnis - turėkite degtukų pašventinimui.
Atsineškite žvakes Krikšto pažadų atnaujinimui.
Velyknakčio pamaldose bus pašventintas Jūsų atsineštas vanduo bei velykiniai valgiai.

web sprendimas c-4