Didžiosios savaitės ir Velykų pamaldų laikas

Balandžio 14 d. Didysis Ketvirtadienis
Paskutinės vakarienės - Eucharistijos įsteigimo minėjimas.
Pamaldos 18.00 val.

Balandžio 15 d. Didysis Penktadienis
Viešpaties Jėzaus kančios ir mirties ant kryžiaus minėjimas.
Pamaldos 18.00 val. (Rinkliavos aukos skiriamos Šventajai žemei).

Balandžio 16 d. Didysis Šeštadienis
Nuo 10.00 val. bažnyčios šventoriuje bus kūrenamas laužas. Čia bus galima pagarbiai sudeginti pasenusias devocionalijas. Velyknakčio pamaldos prasidės saulei nusileidus 20.22 val.
Derėtų turėti žvakę ir indelį su vandeniu. Po pamaldų bus šventinami velykiniai valgiai.

Balandžio 17 d. Velykų pirmoji diena
Pamaldos 8.00 val.

Balandžio 18 d. Velykų antroji diena
Pamaldos 10.00 val. ir 18.00 val.

 

web sprendimas c-4