Didžiosios savaitės ir Velykų pamaldų tvarka

Kovo 25 d. Verbų sekmadienis
Šv. Mišios 9 val. ir 11 val.

Kovo 29 d. Didysis Ketvirtadienis
Paskutinės vakarienės šv. Mišios 18 val.

Kovo 30 d. Didysis Penktadienis
Šv. Kryžiaus kelio apmąstymai 17 val.
 Kristaus Kančios pamaldos 18 val.
(Rinkliava Šventajai Žemei)
Parapijos namuose bus rodomas filmas "Kristaus Kančia"
(rež. Melas Gibsonas) 19.30 val.

Kovo 31 d. Didysis Šeštadienis
Nuo 10 val. bažnyčios šventoriuje bus kūrenamas laužas. Galima sudeginti nenaudojamas sakramentalijas (pašventintus senus, sulūžusius kryžius, paveikslus ir pan.).

Velykų vigilijos pamaldos prasidės saulei nusileidus 19.51 val. prie šventoriuje sukurto laužo. Atsineškite žvakes Krikšto pažadų atnaujinimui. Velyknakčio pamaldose bus pašventintas Jūsų atsineštas vanduo bei velykiniai valgiai.

Balandžio 1 d. Viešpaties Prisikėlimas (Velykos)
Šv. Mišios 8 val.

Balandžio 2 d. Velykų antroji diena
Šv. Mišios 10 val. ir 18 val.

web sprendimas c-4