Dvasinės pratybos

Kviečiame dalyvauti šv. Ignaco Lojolos "Dvasinėse pratybose" kasdieniniame gyvenime.

Pirmasis susitikimas parapijos namuose spalio 4 d. (ketvirtadienį) po vakarinių šv. Mišių.

web sprendimas c-4