Gegužės 1 d.

Raktažodžiai:

17.30 val. Molėtų šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje giedos Ukmergės Švč. Trejybės
bažnyčios choras "Magnificat".
18.00 val. Šv. Mišių aukai vadovaus Ukmergės Švč. Trejybės parapijos klebonas kunigas
Šarūnas Petrauskas.

web sprendimas c-4