Gegužės 13 d.

Molėtų bažnyčioje vyks Molėtų dekanato Gyvojo Rožinio draugijos narių rekolekcijos.

Rekolekcijų programa:

9 val. - pradedama klausyti išpažinčių
9.15 val. - Rožinio malda
10 val. - šv. Mišios
11 val. - katechezė (kun. Mindaugo Sabonio paskaita "Teofiliaus Matulionio asmuo")
12 val. - Kaišiadorių vyskupijos Gyvojo Rožinio draugijos vadovės Jolantos Celelšienės pranešimas
13 val. - agapė parapijos namuose

web sprendimas c-4