Gegužės 28 d.

Raktažodžiai:

Švenčiausio Sakramento adoracija Molėtų šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje
vyks nuo 11.30 val. iki vakarinių šv. Mišių (18.00 val.).

web sprendimas c-4